nedelja, 25 novembar 2018 22:53

UMHCG započinje realizaciju projekta Dostojanstveno omogućeno glasanje

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta Dostojanstveno omogućeno glasanje (Dignified Enabled Voting (DEVOTING) čija je ključna svrha je da podrži i osnaži bolje uslove učešća osoba s invaliditetom u garancijama i ostvarivanju izbornih prava, kao preduslova demokratskog učešća u procesu donošenja odluka.

Cilj ovog projekta je zastupanje promjena izbornog zakonodavstva u dijelu garancije prava osoba s invaliditetom na dostojanstveno, samostalno i tajno glasanje.

Prvi set aktivnosti uključuje javnu kampanju i aktivnosti zagovaranja prilikom promjene izbornog zakonodavstva od strane nedavno osnovanog Parlamentarnog Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva, učešće u radu Odbora, podnošenje predloga za izmjene i dopune zakona koji će se razmatrit u skladu s Odlukom o formiranju Odbora, kao i monitoring rada Odbora.

Drugi set aktivnosti odnosi se na medijsku kampanju i kampanju podizanja svijesti o uslovima učešća osoba s invaliditetom u izbornim procesima. U okviru ovih aktivnosti biće realizovane i edukacije namijenjene predstavnicima političkih partija i institucija, medija, ali i aktivista u organizacijama osoba s invaliditetom. Na kraju biće organizovan i okrugli sto na temu „Učešća osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu.

Ključni ishodi koji se očekuju odnose se na jačanje izbornih procesa i preduslova za učešće osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu, uključujući adekvatniju garanciju prava, i poboljšanje izbornih standarda, odnosno veće usklađivanje s preporukama ODIHR-a i preporukama Komiteta UN o pravima OSI.

Projekat je podržala Britanska ambasada u Podgorici s maksimalnom mogućom podrškom od £12.716. 

Pripremila: Marina Vujačić 

Pročitano 3819 put(a)

Back to top