sreda, 08 avgust 2018 15:28

UMHCG sprovodi istraživanje o diskriminaciji osoba s invaliditetom

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore će u narednih par mjeseci sprovesti istraživanje o diskriminaciji osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na sprovođenje Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti koju je usvojila Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva za ljudska i manjinska prava za period 2017 - 2021. 

Nakon formiranja Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore i formiranja tima za monitoring Strategije pripremljeno je istraživanje koje će biti sprovedeno na teritoriji cijele Crne Gore, i to s osobama s invaliditetom, članovima njihovih porodica, organizacijama osoba s invaliditetom i na kraju s predstavnicima institucija.

Veliki broj pitanja iz upitnika se ponavlja za svaku od ciljnih grupa, pa će pored osnovne metode intervjua i upitnika biti sproveden i uporedni metod odgovora. 

Ovo će predstavljati kvalitativni dio istraživanja i zasnivaće se na stavovima, ali i ličnim iskustvima i setu specifičnih pitanja o diskriminaciji i to konkretnim oblicima i oblastima u kojima se ona dešava, potom ocjeni sprovođenja nadležnosti institucija i sl. 

Terensko istraživanje obuhvatiće osim upitnika i intervjua i fokus grupe, a ujedno će upitnik namijenjen organizacijama osoba s invaliditetom biti dostupan i onlajn putem Gugl upitnika, na linku: https://goo.gl/forms/w87mxloeZ2ZWB08y1 (Molimo vas da upitnik popunite onlajn ukoliko ste predstavnik organizacije OSI, odnosno udruženja roditelja. )

Pored terenskog istraživanje podrazumijeva i desk metodu, odnosno ispitivanje i monitoring nad sprovođenjem mjera i aktivnosti dvogodišnjeg Akcionog plana Strategije, i to na osnovu javno dostupnih informacija, ali i zahtjeva za slobodan pristup informacijama kojih je već pripremljeno 12 za različite institucije. 

Ovim putem pozivamo sve osobe s invaliditetom, i članove njihovih porodica da nam se jave ukoliko su zainteresovani za učešće u istraživanju koje će biti anonimno. 

Pripremila: Marina Vujačić, konsultantkinja UMHCG

Pročitano 4467 put(a)

Back to top