petak, 14 oktobar 2016 15:50

Zakon o izboru odbornika i poslanika neusklađen sa Ustavom i Konvencijom UN [VIDEO]

Autor:

Podgorica, PR pres servis – Zakon o izboru odbornika i poslanika nije usklađen sa crnogorskim Ustavom i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (OSI), jer se pravo glasanja uskraćuje osobama s intelektualnim invaliditetom i mentalnim oboljenjima zbog oduzimanja poslovne sposobnosti.

To je pokazala analiza Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), koja je urađena u sklopu projekta "Fer izbori slobodni od korupcije", a koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, kazala je da su u toku projekta, koji sprovode u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), izradili Policy brief koji se tiče prava glasa OSI, i analizom usklađenosti Zakonom o izboru odbornika i poslanika sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima OSI i Ustavom.

„U tom smislu, možemo konstatovati da Zakon o izboru odbornika i poslanika nije usklađen sa Ustavom i Konvencijom zbog toga što se pravo osoba sa intelektualnim oštećenjima i mentalnim oboljenjima, zbog oduzimanja poslovne sposobnosti, uskraćuje pravo glasa i nemaju pravo glasa“, rekla je Vujačić,

Ona je navela primjer Hrvatske u kojoj osobe koje imaju djelimičnu poslovnu sposobnost imaju pravo glasa.

„S druge strane, Zakon o izboru odbornika i poslanika ne garantuje obavezu pristupačnosti biračkih mjesta, iako to grantuje Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata i Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, već definiše normu koja je više moralnog karaktera i koja ukazuje na obavezu opštinckih izbornih komisija da vode računa o pristupačnosti biračkih mjesta“, istakla je Vujačić.

Prema njenim riječima, prvi put u Crnoj Gori regulisana su prava osoba oštećenog vida da glasaju uz pomoć šablona za glasački listić, dok je, kako je navela, segment u Zakonu koji se tiče prava osoba oštećenog sluha djelimično pokriven.

„U proteklom periodu, imali smo inicijative ka Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti norme u Zakonu o izboru odbornika i poslanika koja se tiču pristupačnosti. Podnijećemo  i inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti norme koja se tiče onemugaćavanja prava osobama sa oduzetom poslovnom sposobnosti da glasaju, jer je apsolutno neustavna“, navela je Vujačić.

UMHCG je, kako je kazala, imao inicijative i aktivnosti koje su bile usmjerene ka Državnoj izbornoj komisiji, gdje su u saradnji sa MANS-om i Centrom za građansko obrazovanje dostavili set komentara na pravila koja je definisala ta komisija, kao podzakonske akte Zakona o izboru odbornika i poslanika.

„Očekujemo da će se, u narednom periodu, većina ovih normi definisati na način na koji smo predložili, imajući u vidu da u Radnoj grupi koja je radila na dostavljanju komentara DIK-u su sve političke partije koje su imale predstavnika u tom tijelu podržale ove predloge“, ukazala je Vujačić.

Ona je rekla da je analiza pokazala da je kampanja u velikoj mjeri nepristupačna osobama oštećenog sluha i vida.

„Takođe smo imali problem pri dobijanju podataka od državnih organa na koji način se troše sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, koja nisu prema Zakonu o budžetu opredijeljena Zavodu za zapošljavanje na rashodovnoj strani“, navela je Vujačić.

Prema njenim riječima, iako je do 20. septembra u ovaj Fond uplaćeno preko 51 milion eura, nema informacije šta je sa novcem koji je direktno uplaćen u budžet, „osim dijela koji se nalazi na rashodnoj strani Zavoda za zapošljavanje“.

„Možemo konstatovati da je oko 45 miliona eura nenamijenski utrošeno u ove svrhe. Ne znamo da li je istovremno zloupotrijebljeno“, kazala je Vujačić

Govoreći o otvaranju dnevnih centara za djecu s invaliditetom, ona je rekla da se te ustanove svečano otvaraju kako u izbornim godinama, tako i kad nisu izbori.

„Međutim, u nekoliko opština ti dnevni centri ne rade po dugo vremena nakon samog otvaranja, ili kao što je slučaj u Herceg Novom zatvore nakon određenog vremena, bez bilo kakvog alternativnog rješenja, zbog toga što nisu u prostorijama koja su vlasništvo lokalne samouprave“, navela je Vujačić.

Ona je kazala da je bilo situacija da je u određenim opštinama opredijeljen novac od igara na sreću ili iz drugih javnih izvora za izgradnju dnevnih centara, a da su ti dnevni centri kasnili po dvije-tri godine sa radom, nakon otvaranja. „U tom smislu, smatramo da je to plodno tlo za zloupotrebe koje se tiče novca koji je namijenjen za OSI“.

UMHCG je, kako je istakla, dao preporuke koje se tiču zakonodavstva, ali i prakse kada je u pitanju pravo glasa OSI.

„Sam Policy brief, će biti objevljen na našem sajtu tako da će svi nalazi biti dostupni javnosti“, objasnila je Vujačić.

Link do videa.


Izvor: PR centar

Pročitano 2453 put(a)

Back to top