Osuđenici s invaliditetom u zatvorima i pravosuđu nisu prepoznati kao posebna populacija koja bi trebalo da uživa sva inkluzivna prava koja im po slovu domaćih zakona pripadaju. Koliko je njihov…
Izgradnja snažnih partnerstava za podršku osobama s invaliditetom kritično je važna za jačanje institucionalnih kapaciteta za prevenciju institucionalizacije osoba s invaliditetom. Ovo je zaključeno na konferenciji koju su organizovali Vlada,…
Jasan okvir međusektorske saradnje između svih subjekata na lokalnom nivou koji imaju ulogu u sprovođenju politika koje se odnose na djecu s invaliditetom/djecu sa smetnjama u razvoju neophodan je kako…
Koordinatorka programa ispred Ujedinjenih nacija za Crnu Goru Nela Krnić kazala je da ostvarivanje prava osoba s invaliditetom važan aspekat rada Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori. Potrebno je ustanoviti…
subota, 29 jun 2024 06:58

Segregacija i u jednoj školi u Nikšiću

Written by
Položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori je gori nego što je bio prije desetak godina. Diskriminisane su, objekti im nijesu pristupačni, onima kojima je potrebna personalna asistencija nemaju je,…
Samostalna savjetnica u Ministarstvu sporta i mladih Ana Milačić učestvovala je na Konferenciji o unaprjeđenju položaja osoba sa invaliditetom s posebnim akcentom na mlade s invaliditetom u društvu, koju je…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje Radionicu sa mladima u srednjim školama, uz prateću simulaciju prepreka u saobraćaju. Cilj Radionice jeste doprinos većem poštovanju prava na slobodno kretanje…
Podgorica, PR pres servis – Mladi s invaliditetom se i dalje suočavaju sa izazovima zbog nedostatka podrške, nepristupačnog okruženja i nerazumijevanja njihovih potreba, a iako je razvoj aplikacije za mapiranje…
Predsjednik Skupštine UMHCG Miloš Ranitović ukazao je da, iako postoje određeni napori i inicijative u cilju poboljšanja položaja mladih s invaliditetom, oni se i dalje suočavaju sa mnogim izazovima, o…
Konferencija o unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom, s posebnim akcentom na mlade s invaliditetom u društvu biće organizovana u srijedu, 26. juna 2024, u PR centru, u Podgorici. Konferencija se…

Back to top