utorak, 28 januar 2020 12:08

Provjeravaju da li su ispunjeni standardi za osobe s invaliditetom

Written by

Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma počela je juče kontrolu stambenih objekata u izgradnji kako bi utvrdili da li investitori imaju potrebnu dokumentaciju i da li prilikom gradnje vode računa da prilagode prilaz i uslove stanovanja za osobe s invaliditetom.

Prema saznanjima Pobjede, juče su kontrolisani objekti u Podgorici, a akcija će se u kontinuitetu sprovoditi u narednom periodu i u ostalim opštinama.

Inspektori provjeravaju da li prilikom gradnje vlasnici stambeno poslovnih-objekata vode računa o prilazu, postavljanju pristupnih rampi, liftova i stanova za osobe s invaliditetom.

Kontrola

Ukoliko se utvrdi da su urbanističko-tehnički uslovi, koje izdaju Sekretarijat za urbanizam ili Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdati suprotno planskom dokumentu, urbanističko-građevinski inspektor će zabraniti njihovu upotrebu i biće pokrenuta prekršajna prijava i stopiraće se gradnja. U slučaju da vlasnici stambeno-poslovnih objekata, kao i projektanti, revidenti i druga stručne osobe ne budu postupale u skladu sa propisima o planiranju prostora i izgradnji snosiće kivičnu odgovornost i urbanističko-građevinska inspekcija podnijeće prijedloge za oduzimanje njihovih licenci.

Urbanističko-građevinska inspektorka Kristina Bulatović koju smo juče zatekli na terenu tokom kontrole jednog objekta kazala je da inspekcijski nadzor podrazumijeva provjeru objekata koji su, po namjeni ili urbanističko-tehničkim uslovima u obavezi da ispune uslove za osobe s invaliditetom.

- Uz zakonske norme koje nalažu uspostavljanje jednakosti lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom sa ostalim građanima, uvažavajući koncept poštovanja ljudskih prava, urbanističko-građevinska inspekcija u okviru svojih nadležnosti, a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta obavlja inspekcijski nadzor nad objektima koji, u skladu sa zakonom ili urbanističkio – tehničkim uslovima, sadrže obavezno rješenje za nesmetan pristup, kretanje, boravak osoba s invaliditetom – kazala je Bulatović.

Pojasnila je da urbanističko-građevinski inspektor, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, ima ovlašćenja da kontroliše da li je vlasnik objekta u javnoj upotrebi obezbijedio pristup osobama s invaliditetom.

Akcija

- Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti i sa invaliditetom glavni projekat objekata javne upotrebe i kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata treba da ispunjava neke od obaveznih elemenata pristupačnosti, kao što su savladavanje visinskih razlika i mogućnosti samostalnog života, koji se ostvaruju propisanim dimenzijama uz grafičke prikaze oznaka pristupačnosti – precizirala je Bulatović.

Ova akcija sprovodi se prvi put, a kako saznajemo, pod lupom će biti svi stambeno-poslovni objekti u izgradnji.

Prema našim saznanjima, bez obzira što nije bilo prijava, akcija je pokrenuta na incijativu dvojice novih rukovodilaca u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kako bi se građevinsko-urbanistički radovi uskladili sa poglavljem 23 koje je fokusirano na potrebe osoba s invaliditetom.

Akcionim planom za 2019-2020. godinu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine propisano je da je urbanističko-građevinska inspekcija MORT-a obavezna da obezbijedi implementaciju propisa u izgradnji pristupačnog okruženja, odnosno da dostavi informacije o broju pokrenutih postupaka za zaštitu od diskriminacije osoba s invaliditetom, kao i broju procesuiranih slučajevima sa ishodima.

Ukoliko u postupku inspekcijskog nadzora urbanističko-građevinski inspektor ocijeni da je povrijeđen zakon ili drugi propis, dužan je da zabrani upotrebu UTU izdatih suprotno planskom dokumentu, kao i izradu i reviziju tehničke dokumentacije, te da zabrani građenje objekta ukoliko utvrdi da je glavni projekat izrađen, odnosno revidovan suprotno UTU u pogledu osnovnih urbanističkih parametara.

- Za samo dva mjeseca, od kako je premijer Duško Marković preuzeo rukovođenje Ministarstvom održivog razvoja i turizma unaprijeđen je rad građevinske inspekcije – kazali su Pobjedi u ovom resoru.

Novim kadrovskim rješenjima Marković je, ističu oni, uspio da odlučno stane na put neodgovornom i neprofesionalnom radu.

Marković je preuzeo rukovođenje Ministarstvom održivog razvoja i turizma, nakon ostavke Pavla Radulovića u novembru prošle godine.

Ostavka je uslijedila nakon što je TV Vijesti objavila snimak na kom se vidi kako dvojica građevinskih inspektora Vladan Juretić i Zoran Bošković, sumnje se, reketiraju investitora iz Budve.

Prije ostavke suspendovao je dvojicu inspektora i saopštio da je bezuspješno pokušao da se „obračuna“ sa njima jer je imao saznanja da „reketiraju“ investitore.

Vujačić: Značajna akcija za osobe s invaliditetom

Marina Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore ocijenila je pozitivnim i vrlo značajnim akciju urbanističko-grđevinske inspekcije Ministarstva održivog razvoja i turizma.

- Ovo je od izuzetnog značaja zato što do sada nijesmo imali ozbiljan monitoring poštovanja Zakona o planiranju i izgradnji objekata, posebno u dijelu koji se odnosi na osobe s invaliditetom – kazala je Vujačić.

Podsjetila je da takav monitoring traže još od usvajanja Zakona čak 2008. godine, kada su prvi put precizno definisane norme koje se odnose na standarde pristupačnosti.

- S druge strane, ovo je značajno, jer inspektori do sada nijesu imali evidenciju o eventualnim neregularnostima sa terena – istakla je Vujačić.

Očekuje da država, ukoliko se utvrdi da zakon nije poštovan, naloži onima koji su ga prekršili (investitori, izvođači radova, revidenti) da isprave propuste o sopstvenom trošku.

- Vjerujem da bi takvim mjerama i drugi bili odgovorniji prema zakonu. Očekujemo da je ovo početak aktivnosti monitoringa poštovanja standarda pristupačnosti i da bi država trebalo da sprovodi istu praksu kada su u pitanju javne ustanove i objekti u njenom vlasništvu – kazala je Vujačić.

Izvor: portal Pobjeda

Pročitano 1876 put(a)

Back to top