ponedeljak, 27 januar 2020 10:42

Ratifikacijom Marakeškog sporazuma veća dostupnost knjiga za osobe s oštećenjem vida

Written by

Usvojena informacija o pristupanju Marakeškom sporazumu, iz Saveza slijepih očekuju da na proljeće bude spreman i zakon kojim će taj ugovor biti ratifikovan. Osobe  s oštećenjem vida u Crnoj Gori imaće veći pristup knjigama i časopisima, nakon što Crna Gora i ratifikuje Marakeški sporazum, koji omogućava razmjenu prilagođene literature među državama, ali i produkciju takvih sadržaja u državi potpisnici.

Vlada je nedavno usvojila informaciju o pristupanju Marakeškom sporazumu, što je i prvi formalni korak u procesu ratifikacije tog međunarodnog ugovora.

"Sporazum je veoma značajan za osobe koje imaju poteškoće sa čitanjem, među kojima su i osobe sa oštećenim vidom, jer će se nakon njegove ratifikacije stvoriti uslovi za razmjenu knjiga među državama potpisnicima sporazuma, ali i stvoriti uslovi da se unutar Crne Gore veći broj organizacija bavi proizvodnjom pristupačnih knjiga. To bi trebalo da dovede do povećanja pristupačnosti literature za osobe s oštećenim vidom“, kazao je Vijestima Goran Macanović iz Saveza slijepih.

Osobe s oštećenjem vida danas se suočavaju sa mnogim preprekama koje se odnose na pristup knjigama i drugim štampanim sadržajima. U informaciji Vlade koja je usvojena na sjednici prošlog četvrtka, navodi se da se u svijetu svake godine objavljuju milioni knjiga, a da je tek jedan do sedam procenata raspoloživo za 285 miliona za osobe s oštećenjem vida. Ta potreba da se poveća broj djela i drugih zaštićenih sadržaja u dostupnim formatima kao što su Brajevo pismo, zvučne knjige i uvećani font slova prepoznati su na međunarodnom nivou.

Marakeški sporazum ima za cilj da poveća pristup knjigama, časopisima i drugim štampanim materijalima za onu populaciju u svijetu koja ima poteškoće u čitanju štampanih. Kako bi to bilo postignuto, sve države koje usvoje Marakeški sporazum obavezne su da kreiraju jedno ili više ograničenja ili izuzetaka od autorskog prava. Djela, u tim uslovima, mogu da budu produkovana u državi potpisnici, a sporazum omogućava i njihovu prekograničnu razmjenu.

Implementacijom Marakeškog sporazuma države mogu poboljšati edukaciju i životne prilike značajnog broja svojih građana,implementirati principe iz međunarodnog zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i stimulisati ekonomski razvoj i društveni napredak, navodi se, pored ostalog, u dokumentu sa sjednice Vlade.

Nakon usvajanja te informacije, iz crnogorskog Saveza slijepih očekuju da Ministarstvo ekonomije u najkraćem roku već na proljećnom zasjedanju Skupštine, pripremi i podnese i predlog Zakona o ratifikaciji Marakeškog sporazuma.

Time bi se ispunila i jedna od mnogobrojnih preporuka Komiteta za prava osoba s invaliditetom koje je Crna Gora dužna da sprovede, poručio je Macanović.

Izvor: Vijesti

Pročitano 2017 put(a)

Back to top