utorak, 25 decembar 2018 21:30

Igalo: Uskoro trotoari, stepeništa, prolazi prilagođeni za OSI

Autor:

Na 15 lokacija u Igalu do Nove godine bi trebalo da bude završeno prilagođavanje javnih površina osobama s invaliditetom, a nakon novogodišnjih praznika i u ostalim Mjesnim zajednicama. Taj posao vrijedan 4.850 eura obaviće hercegnovska firma Nikas ing.

U Sekretarijatu za lokalnu samoupravu pojašnjavaju da se s ovakvim aktivnostima krenulo od Igala, kao centra zdravstvenog turizma, pa će ovo naselje biti prvo koje će imati prilagođene trotoare i javne površine, navodi sekretarka, Vesna Samardžić.

– U saradnji s kolegama iz Agencije za izgradnju i razvoj, kao i predstavnicima NVO Zrak sunca, obišli smo teren i evidentirali problematične lokacije. Nakon toga je urađen projekat prilagođavanja kojim je obuhvaćeno 15 lokacija u širem centru Igala. Izgradnja novih rampi na trotoarima i prolazima planirana je u Ilijinom parku, u ulici Sava Ilića, V Crnogorske Brigade i Norveškoj – precizirala je Samardžić.

Riječ je o adaptaciji postojećih trotoara, stepeništa i prolaza:

– Projektima za izgradnju novih javnih površina, saobraćajnica i trotoara biće predviđene adekvatne rampe s taktilnim površinama i pratećim sadržajima, u skladu s Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Inicirali smo i izdali znak pristupačnosti osobama s invaliditetom, izgradili rampe u sklopu Mjesne zajednice Bijela i na plaži u Meljinama, a slične aktivnosti planiramo i drugim Mjesnim zajednicama – dodala je ona.

Namjera lokalne uprave je da čitav grad prilagode i učine dostupnim osobama koje se otežano kreću, ali i majkama s dječijim kolicima. Zainteresovani građani treba da se jave i prijedloge za neku konkretnu lokaciju koju bi trebalo prilagoditi dostave Sekretarijatu lično, mejlom ili preko kancelarija Mjesnih zajednica.

Izvor: Jadran radio

Pročitano 2649 put(a)

Back to top