sreda, 08 avgust 2018 08:50

FOS media nas podsjeća na "pristupačnost" u Podgorici

Autor:

Veliki broj objekata u Crnoj Gori, među kojima su pošte, banke, lokalne i državne institucije, obrazovne i zdravstvene institucije, kao i turistički i vjerski objekti, i dalje su nepristupačni osobama sa invaliditetom.

Shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, u Crnoj Gori trenutno ne postoji ni jedan objekat koji je u potpunosti pristupačan za kretanje lica sa invaliditetom.

Naime, postoje objekti koji u većoj ili manjoj mjeri sadrže pojedine elemente pristupačnosti, bilo da se radi o elementima pristupačnosti za kretanje lica koja su korisnici invalidskih kolica ili da se radi o elementima za kretanje osoba s oštećenjem vida.

Nepristupačnost javnih institucija je posebno jako izražena na sjeveru Crne Gore, na šta utiče i samo područje na kome je objekat rađen.

Međutim, da takvih objekata i to ne u malom broju ima i u Podgoricu prisjetili sun as iz Fos media s par fotografija.

Opširnije čitajte ovdje.

 Objekat Vektre: 

Ulaz u jednoj od zgrada: 

 

Jedan od trotoara: 

Ulau u Kuću hemije: 

 

 

 

Pročitano 3589 put(a)

Back to top