četvrtak, 23 jun 2016 15:25

Zajednica opština: Nagrada u oblasti pristupačnosti na nivou lokalnih zajednica

Autor:

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.

„Dugogodišnja realizacija ovog projekta pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrđeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.“, saopštili su iz Zajednice opština.

Ove godine po prvi put među praksama je predložena i praksa lokalnih uprava u oblasti pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Pored ove predložene su i tri druge prakse koje se odnose na:

-         funkcionisanje jedinica lokalnih samouprava u akcidentnim situacijama;

-         saradnja sa civilnim sektorom u ostvarivanju strateških ciljeva lokalne zajednice,

-         zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice.

Prijave na konkurs za najbolju praksu se mogu slati do 20. jula 2016. godine

Na sajtu Zajednice opština je objavljen formular za prijavu i brošura sa više informacija.

Iz zajednice opština su pozvali sve lokalne samouprave da se uključite u realizaciju ovog projekta i učestvuju u međuopštinskoj razmjeni pozitivnih iskustava.

„Najšire značenje pojma pristupačnosti uključuje pristup, kretanje, boravak i rad ujavnim objektima, izgrađeno okruženje i saobraćajne površine, informacije i komunikacije, kao i usluge koja za cilj ima da omogući svim ljudima jednake mogućnosti da učestvuju u svakom aspektu funkcionisanja društva i ostvaruju svoja ljudska prava nesmetano.“, navodi se u pojašnjenju najbolje prakse u oblasti pristupačnosti.

Svrha pristupačnosti je da omogući slobodu nesmetanog kretanja, traženja, prijema i širenja informacija i komunikacija, svim ljudima u bilo kom prostoru (za stanovanje, na ulici, u javnom prevozu, u javnim zgradama).

Jedinice  lokalne samouprave koje se prijavljuju za najbolju praksu na temu „Prakse lokalnih samouprava u oblasti pristupačnosti za osobe s invaliditetom“trebalo bi da objasne i pokažu način na koji su ispunile sljedeće kriterijume:

·         razvijene politike i planove na lokalnom nivou za osiguranje pristupačnosti;

·         inkluzivnost i inovativnosti za osiguranje jednakosti;

·         mogućnost samostalnog korišćenja usluga i proizvoda od strane korisnika/osoba s invaliditetom;

·         univerzalnost u korišćenju usluge od strane većeg broja ljudi

 

Pripremila: Marina Vujačić

Izvor. Saopštenje Zajednice opština Crne Gore

Pročitano 1661 put(a)

Back to top