četvrtak, 07 jul 2022 10:25

Do kraja ove godine okončati fizičko prilagođavanje zdravstvenih ustanova za OSI

Autor:

Domovi zdravlja i druge medicinske ustanove uglavnom su fizički i informaciono nepristupačni svim osobama s invaliditetom (OSI), pa i osobama oštećenog vida, zbog čega bi do kraja ove godine trebalo okončati fizičko prilagođavanje svih tih ustanova.

To je saopšteno na konferenciji povodom predstavljanja rezultata monitoringa pristupačnosti zdravstvenih institucija, koju je organizovao Savez slijepih Crne Gore.

Koordinatorka projekta, Katarina Bigović Kulić, kazala je da je monitoring sproveden od 1. februara do 30. juna ove godine, a da su njegov predmet bili elementi pristupačnosti: istaknuti natpisi na Brajevom pismu, orjentacioni plan, taktilne trake vodilje, označena i rezervisana parking mjestima za osobe s invaliditetom, kao i pristupačne informacije.

Kazala je da je monitoringom obuhvaćeno 19 domova zdravlja u Crnoj Gori, sedam opštih bolnica, tri specijalne bolnice, Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje i Zavod za hitnu medicinsku pomoć.

„Monitoring je pokazao da, kada su u pitanju istaknuti natpisi na Brajevom pismu, isti se ne nalaze na svim vratima dajući adekvatne i neophodne informacije osobama oštećenog vida. Natpisi se nalaze ugavnom samo na ulaznim vratima, obezbjeđujući tako elemente za pristup samom objektu“, navela je Bigović Kulić.

Upozorila je da najčešće natpisi izostaju kada se radi o: toaletima, salama za sastanke, što je zabrinjavajuća činjenica, koja diskriminiše osobe oštećenog vida, ne samo u odnosu na zdravstvenu zaštitu, već i u odnosu na neke od fizioloških potreba, kao i u odnosu na mogućnost rada, odnosno zaposlenja.

„Orjentacioni planovi i taktilne staze vodilje su uglavnom u planovima rada zdravstvenih institucija. Prema navodima članova Saveza slijepih Crne Gore, ukoliko neki dom zdravlja ima samo jedan od elemenata pristupačnosti, oni se odlučuju za Dom zdravlja koji je pristupačniji, pa čak i onda ako je ta institucija na drugom kraju grada (opštine) u kojoj on/ona stanuje“, istakla je Bigović Kulić.

Govoreći o preporukama, Bigović Kulić je kazala da je potrebno omogućiti dobijanje informacija osobama oštećenog vida u adekvatnom formatu, obliku (uvećani format, Brajevo pismo, pristupačni digitalni format).

 „Potrebno je raditi na intenzivnoj edukaciji medicinskog osoblja i drugih zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i službama u smjeru da se medicinska pomoć pruža uz poštovanje prava osoba s invaliditetom i uvažavanje njihovog urođenog dostojanstva, sa rezultatom koji se odnosi na poboljšan način komuniciranja i podizanje nivoa svijesti o ljudskim pravima, dostojanstvu, autonomiji osoba s invaliditetom putem treninga i promovisanja etičkih standarda za javnu i privatnu zdravstvenu zaštitu“, rekla je Bigović Kulić.

Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, podsjetio je da se kao načelo i princip Konvencije UN o ljudskih pravima pristupačnost pojavljuje u svim članovima tog dokumenta koji se odnose na pojedinačne oblasti života.

„Među svim tim oblastima je i zdravstvena zaštita. Član 25 Konvencije propisuje minimalne standarde koje je svaka država, pa i Crna Gora, dužna da primjeni i u svom zakonodavstvu i u praksi kako bi omogućile jednak i ravnopravan položaj u oblasti zdravstvene zaštite i kako bi OSI imale pristup zdravstvenoj zaštiti zasnovan na modelu ljudskih prava i na dostojanstven način“, kazao je Macanović.

Pojasnio je da je jedan od više razloga neravnopravnosti, nejednakosti i ne postojajanja jednakih startnih pozicija kada su osobe sa oštećenim vidom u pitanju, bila je fizička pristupačnost zdravstvenih ustanova.

„Osim nedovoljnu fizičku pristupačnost zdravstvenih ustanova, imamo nepristupačnost informacija koje pružaju zdravstvene ustanove, prepreke i barijere u administrativnim procedurama koje se nalaze u zdravstvenim ustanovama“, naveo je Macanović.

Kazao je da su kroz ovaj projekat, kroz više konkretnih slučajeva, podstakli zdravstvene ustanove da u toku projekta krenu u primjenu elemenata pristupačnosti.

Generalna direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Aleksandra Popović, kazala je da taj resor pitanju zaštite OSI pristupa iz ugla ljudskih prava.

„U prvom kvartalu ove godine usvojen je finalni izvještaj o implementaciji Strategije za zaštitu lica s invaliditetom o diskriminaciji i promociji jednakosti za prethodni petogodišnji period. Finalni izvještaj je pokazao određeni napredak u pravcu zaštite ljudskih prava OSI, posebno u pogledu harmonizacije, prava djece s invaliditetom, zdravstvene zaštite, implementacije Strategije i Konvencije na lokalnom nivou. Ostvaren je određeni napredak i u pogledu stvaranja pristupačnog okruženja“, navela je Popović.

Istakla je da predstoji još puno obaveza i prostora za zajednički rad.

„Takođe, uskoro će biti usvojena nova Strategija za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije za petogodišnji period, sa akcionim planom za 2022. i 2023. godinu. Ovaj dokument je u potpunosti utemeljen na Konvenciji UN-a i preporukama Komiteta UN-a u odnosu na koje Crna Gora mora da podnese izvještaj krajem naredne godine. Već početkom sledeće godine ćemo raditi na pripremi periodičnog izvještaja o implementaciji Konvencije UN-a“, rekla je Popović.

Događaj je organizovan u okviru projekta Pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti bez diskriminacije koji sprovodi Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, a koji je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Izvor: Saopštenje za javnost PR Centra

Priredila: Anđela Miličić

Pročitano 933 put(a)

Back to top