sreda, 20 april 2022 10:40

Stigli novi autobusi

Autor:

Novi autobusi koji su predviđeni za obavljanje javnog prevoza na teritoriji Podgorice, stigli su u glavni grad.

Kako je ranije bilo najavljeno, novi autobusi su predviđeni za prijevoz 69 putnika, klimatizovani su, sa dvoje vrata na desnoj strani koja se otvaraju i zatvaraju elektro-pneumatskim pogonom. 

Autobusi su u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Riječ je o tzv. niskopodnim odnosno autobusima bez stepeništa za ulazak i izlazak putnika, u kojima je u putničkom prostoru omogućen bezbjedan smještaj osobama s invaliditetom. Bočna vrata opremljena su platformom za ulazak i izlazak OSI. Unutar autobusa je postavljen sistem zvučnog obavještavanja o nazivima stanica, namijenjen osobama sa oštećenim vidom, kao i led displeji sa istim informacijama za osobe sa oštećenim sluhom.

Glavni grad je ranije najavio da će u okviru djelokruga poslova privrednog društva Putevi početi pružanje dijela usluga javnog prevoza na teritoriji Podgorice.

„Osim savremenih vozila, angažovanjem profesionalaca koji ispunjavaju uslove koji su propisani zakonom za ovu vrstu djelatnosti, doprinijećemo kvalitetnoj i profesionalnoj usluzi saopšteno je tada, uz najavu da će za potrebe gradskog prevoza biti angažovani vozači, zaštitari s licencom i kontrolori“.

Izvor: Pobjeda

Priredila: Anđela Miličić

Pročitano 1406 put(a)

Back to top