sreda, 20 maj 2020 13:45

SSCG nezadovoljan – banke nepristupačne za osobe s invaliditetom

Autor:

Situacija izazvana COVID19 pokazala je mnoge nedostatke, prepreke sa kojima se susrijeću osobe s invaliditetom u svakodnevnom funkcionisanju, a jedna od sfera su bankarske i finansijske usluge, saopštili su iz Saveza slijepih Crne Gore. 

Pored postojanja afirmativnih zakonskih propisa potpisanih i ratifikovanih međunarodnih akata koji sadrže najviše standarde o pravima osoba s invaliditetom, bankarske usluge i same banke ostale su u potpunosti nepristupačne za klijente koji su osobe s invaliditetom, konstatovali su iz Saveza slijepih Crne Gore. 

Navedeno objašnjavaju na način što su banke u cjelosti nepristupačne osobama s invaliditetom, kako fizički, odnosno prostorno, tako i u odnosu na bankarske sisteme komunikacije sa klijentima, aplikacije za elektronsko bankarstvo, bankomate koji nemaju govornu podršku za osobe oštećenog vida i ne nalaze se na odgovarajućoj visini za korisnike kolica za kretanje i osobe nižeg rasta, registracione brojeve za pristupanje šalteru što je u suprotnosti sa legislativom Crne Gore. Kao primjer naveli su Crnogorsku komercijalnu banku, gdje osoba treba da sa nepristupačnog uređaja, uzme broj u nepristupačnom formatu i tako čeka da se taj isti broj, kojeg ona ne može vidjeti, pojavi na monitoru u banci.

Iz Saveza su kazali da je ovakvo postupanje banaka je u suprotnosti sa članom 21 Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, kojim se garantuje pristupačnost roba i usluga. U članu 68 Ustava Crne Gore jemči se posebna zaštita lica s invaliditetom. 

Kako su u saopštenju naveli: "Kako se iz navedenog vidi, normativni okvir postoji. Zato je u okviru projekta koji realizuje CEZAP u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore „Svi smo stvoreni smo jednaki-zaštita prava potrošača OSI“ održan sastanak sa Bankarskim ombudsmanom, poslije koga je upućena inicijativa Udruženju banaka u cilju nalaženja tehničkih rješenja za prevazilaženje problema, na koju još uvijek nijesu stigli odgovori. U okviru istoimenog projekta sprovedeno je istraživanje „Prava potrošača osoba sa invaliditetom - prepreke i preporuke“, a jedan od segmenata je i stanje u bankarskom i sektoru e-usluga". 

Dodali su da su taktilne staze, pristup parkingu i nepostojanje govorne podrške najčešći problemi koji pogađaju bankarski sektor, kao i sektor informaciono-telekomunikacionih mreža. Važno je napomenuti da su neke banke pristupile rješavanju ovog problema postavljanjem taktilnih staza. 

"Usluge bankomata koristilo je svega 55,5%. U odnosu na prepreke, upotrebom bankomata zadovoljno je svega 2.25% ispitanika, a odlaskom u banku 2.67%". 

Na kraju iz Saveza su dali sljedeće preporuke:

"Izraditi standarde za postavljanje bankomata, koji bi sadržali djelove koji se odnose na visinu postavljenog bankomata, omogućavanje nesmetanog prilaza, govornu podršku; raditi na uklanjanju barijera prilikom dolaska i boravka u bankama, učiniti sve banke apsolutno pristupačnim za sve osobe s invaliditetom, kako fizičkim, tako i senzornim, jer svi klijenti banaka trebaju imati ravnopravan tretman i dostupnost bankarskih usluga pod jednakim uslovima".

Izvor: Saopštenje za javnost Saveza slijepih Crne GorePročitano 1934 put(a)

Back to top