četvrtak, 14 maj 2020 10:18

Oznake na Brajevom pismu postavljene u zgradi Opštine Budva

Autor:

Postojeće informacije na glavnom i službenom ulazu, table za signalizaciju ispred zgrade Opštine Budva, kao i obavještenja na Građanskom birou i na prostorijama unutar zgrade Opštine, od prekjuče su istaknute i na Brajevom pismu.

Kako je saopšteno iz Sekreterijata za lokalnu samoupravu, ovim je Opština Budva ispoštovala Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom kojim je propisano da su državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna i fizička lica dužni da za osobe s invaliditetom obezbijede natpis na Brajevom pismu, navodi RTV Budva.

"Sekretarijat za lokalnu samoupravu, polazeći od prioritetnog cilja da svim građanima obezbijedi jednake uslove za ostvarivanje svojih prava, propisane prvenstveno Ustavom Crne Gore, a zatim i Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, ispunio je zakonsku obavezu i u saradnji sa Organizacijom slijepih za Bar i Ulcinj, koja je odradila štampu materijala sa informacijama koje su istaknute u prostorijama Opštine Budva, omogućio osobama s oštećenim vidom jednak pristup istim", navode u saopštenju.

Izvor: Dnevne novine

Pročitano 1582 put(a)

Back to top