četvrtak, 04 oktobar 2018 19:36

Odgovarajući pristup obrazovanju mora biti omogućen svima

Autor:

Slobodan i odgovarajući pristup obrazovanju je osnovno ljudsko pravo i obaveza koja mora biti omogućena na svim nivoima obrazovanja. To je poručila prorektorica Univerziteta Crne Gore prof. dr Nataša Kostić na održanoj završnoj radionici u okviru Erasmus + projekta Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (Trans2Work).

 “Univerzitet Crne Gore kontinuirano radi na poboljšanju pristupačnosti uslova studiranja za osobe s invaliditetom. Učestvujemo u nizu projekata  za izgradnju kapaciteta u okviru Erasmus+ programa, bilo u svojstvu partnera na projektu ili projektnog koordinatora, u okviru aktivnosti usmjerenih ka internacionalizaciji Univerziteta”, kazala je prorektorica Kostić. 

Ona je predstavila trogodišnji projekat u kojem su, između ostalog, studenti s invaliditetom učestvovali u programu mobilnosti kroz praksu u nekoj od partnerskih zemalja.

„Pet naših studenta je bilo na dvomjesečnoj praksi u Sarajevu i Novom Sadu“, navela je prof. Kostić.

Prof. Kostić je posebno istakla saradnju sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore sa kojim je UCG potpisao Memorandum o saradnji 2015. Saradnja teži stvaranju jednakih uslova za prelazak studenata s invaliditetom  na otvoreno tržište rada. Tome će doprinijeti i web portal - dizajniran u okviru projekta tako da pomogne osobama s invaliditetom pri traženju odgovarajućeg posla.

„S jedne strane se prijavljuju svršeni studenti s invaliditetom, a s druge strane poslodavci koji će ponuditi pozicije koje su otvorene i dostupne za osobu ili studenta sa invaliditetom“, objasnila je prorektorica Kostić.

Prorektorica  je podsjetila da je u okviru projekta nabavljena oprema za osobe s oštećenjem vida i sluha i ustupljena svim korisnicima Centralne univerzitetske biblioteke - CUB. Biblioteka je izradila i strateški dokument koji se odnosi na politiku pristupa bibliotekama lica sa invaliditetom, kao jedan od partnera u Erasmus+ projektu Servisi podrške bibliotečkoj mreži: modernizacija biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana kroz razvoj osoblja i reformu bibliotečkih usluga – LNSS.

Koordinatorka projektnog tima, doc. dr Tatijana Dlabač, detaljno je predstavila rezultate projekta koji se realizuje od 14. oktobra 2015. do 14. oktobra 2018. Ona je izrazila posebnu zahvalnost svim predstavnicima Univerziteta Crne Gore i partnerima koji su prepoznali važnost projekta i pružili podršku u realizaciji projekta.

„Zajedničkim radom Univerziteta, Zavoda i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore na ovom projektu pokazali smo  ozbiljnost u pristupanju Evropskoj uniji“, kazao je pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore David Perčobić, kao predstavnik partnerske institucije na projektu.

On je kazao da se kroz ovaj i slične projekte teži pripremi studenata s invaliditetom za lakše uključivanje u tržište rada, a samim tim se teži i poboljšanju poštovanja i uživanja njihovih ljudskih prava. 

Programska menadžerka UMHCG Anđela Radovanović je rekla da su postignuti značajni rezultati, ali da je i dalje potrebno raditi na poboljšanju uslova za ravnopravno učešće studenata s invaliditetom u nastavi.

„Danas na Univerzitetu Crne Gore studira 61 student s invaliditetom od ukuno 94 koliko ih je na visokoškolskim institucijama“, navela je podatak Radovanović i zahvalila se posebno regionalnim partnerima koji su omogućili praksu studentima.

O iskustvima studenata u radnoj praksi koja se realizovala u okviru ovog projekta govorili su članica projektong tima UCG mr Maja Škurić, sa Pomorskog fakulteta Kotor i predstavnici poslodavaca iz Novog Sada „Centar Živeti Uspravno“ i Sarajeva „Profil Management Consulting“.

Na radionici je iskazana nada da će ovaj projekat biti podsticaj za nove aktivnosti u cilju unapređenja uslova studiranja i zapošljavanja studenata s invaliditetom.

Konzorcijum ovog projekta  čini 18 institucija iz partnerskih zemalja (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) i 5 institucija iz programskih zemalja (Grčka, Slovenija, Njemačka i Poljska). U Crnoj Gori su na projektu, pored Univerziteta Crne Gore, bili uključeni Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Univerzitet Donja Gorica. 

Izvor: Sajt UCG

 

 

Pročitano 2080 put(a)

Back to top