petak, 15 april 2016 13:01

UO UCG oslobodio studente s invaliditetom od plaćanja školarine

Autor:

Upravni Odbor Univerziteta Crne Gore (UO UCG) je na sjednici održanoj u utorak, 29. septembra donio Odluku o oslobađanju studenata s invaliditetom od plaćanja školarine za studijsku 2015/2016. godinu, čime je verifikovao pravo studenata s invaliditetom zagarantovano novim Zakonom o visokom obrazovanju.
Studenti s invaliditetom su oslobođeni od školarine i na fakultetima privatnih univerziteta, kao i na samostalnim fakultetskim jedinicama, odnosno na Fakultetu za menadžment Herceg Novi, Fakultetu za biznis i turizam Budva, Fakultetu za poslovnu ekonomiju Bar, kao i Fakultetu za državne i evropske studije.
Naime, oslobađanje studenata s invaliditetom od plaćanja školarine predstavlja kompezaciju za neravnopravan položaj osoba s invaliditetom u obrazovanju, i na drugoj strani oslobađanje od školarine predstavlja jak podsticaj da se taj položaj dostigne. Vrlo je važno u vremenu kada je većina fakulteta arhitektonski nepristupačna, kada nema dostupne literature, sistemski podržanih servisa podrške, najsavremenijih medicinskih i asistivnih pomagala studente osloboditi od školarine kako bi tim iznosom uspjeli pokriti dio osnovnih troškova života, kao što je personalna asistencija, prevoz i slično, a što im nije omogućenom redovnim sistemom socijalne zaštite i obrazovanja.

Ovom prilikom se posebno želimo zahvaliti rektorki g-đi Radmili Vojvodić na raspoloženju i spremnosti da i ove godine izađe u susret studentima s invaliditetom i inicijativama koje dolaze od UMHCG, posebno imajući u vidu činjenicu da je Ministarstvo prosvjete bilo dužno propisati akt koji definiše bliže uslove i kriterijume, način i postupak upisa na osnovne studije čime, se između ostalog, mogao izbjeći problem u primjeni principa afirmativne akcije.

Izuzetno nam je drago da i pored finansijske situacije i stanja u kojem se nalazi cijeli sistem obrazovanja UO UCG ima dovoljno razumijevanja za studente s invaliditetom i shvata obaveze koje stoje pred njim.

U proteklom periodu veliku podršku nam je pružila i Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda, posebno zamjenik g-din Siniša Bjeković, što nam je bilo jako dragocjeno, ali i našim studentima je predstavljalo ohrabrenje da ne odustanu od upisa na fakultet.

UMHCG je na raspolaganju svim organima i organizacijama u cilju što preciznijeg definisanja upisa po principu afirmativne akcije na osnovne i specijalističke studije, i s tim u vezi već je dogovorena saradnja između nas i UCG prilikom donošenja propisa koji će na bliži način urediti ovo pitanje.

Takođe, još jednom ukazujemo na problem nepristupačnosti fakulteta koji su obuhvaćeni statusnom promjenom UCG i činjenicu da je jedan od uslova za osnivanje i obavljanje djelatnosti i uslov koji se tiče nesmetanog pristupa za osobe s invaliditetom (član 23, stav 1, tačka 3 Zakona o visokom obrazovanju), o čemu je Ministarstvo prosvjete, takođe bilo dužno da propiše bliže uslove, a nakon ispunjenosti svih uslova ovim ustanovama izda licencu. Pozivamo još jednom nadležne da što hitnije pristupe rješevanju ovog problema u cilju poštovanja zakona i prije svega zaštite studenata s invaliditetom od diskriminacije.


Pripremila: Marina Vujačić

Pročitano 1796 put(a)

Back to top