sreda, 15 april 2015 12:50

Podrška studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta UCGa radu Studentske savjetodavne kancelarije

Autor:

Sa zadovoljstvom i posebnom zahvalnošću obavještavamo javnost da su Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (SVPF) i Savez studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (SSEF) 07. aprila Studentskoj savjetodavnoj kancelariji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore donirali 538 eura. Donacija je prikupljena na humanitarnoj žurci, koju su ove dvije studentske organizacije, u okviru nedjelje studenata, organizovale za studente Pravnog i Ekonomskog fakulteta UCG-a 03. aprila.

Pored Ministarstva prosvjete, ovo su jedini subjekti koji su finansijski podržali rad Studentske savjetodavne kancelarije UMHCG-a, oformljene u martu 2013. godine, u okviru  projekta "Podrška inkluziji studenata sa invaliditetom na institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori". Podsjećamo da ovaj projekat, uz podršku TEMPUS programa EU, pored partnera iz EU, sprovode UMHCG, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, Resursni centar za sluh i govor iz Kotora i Ministarstvo za informaciono društvo i tehnologije.

Izuzetno nas raduje i čini ponosnim što su upravo predstavnici studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta prepoznali značaj aktivnosti Studentske savjetodavne kancelarije UMHCG-a za inkluziju njihovih kolega sa invaliditetom, i odlučili se da nam pruže nimalo skromnu podršku, iako raspolažu sa mnogo manje sredstava nego subjekti odgovorni za položaj studenata sa invaliditetom.

Ovim putem želimo da se zahvalimo Studentskom vijeću Pravnog fakulteta UCG-a i Savezu studenata Ekonomskog fakulteta UCG-a na donaciji i priznanju za dosadašnji rad, koje su nam njome ukazali. Takođe, pozivamo sve ostale subjekte da, ugledavši se na studente Pravnog i Ekonomskog fakulteta UCG-a, preuzmu dio svoje odgovornosti za funkcionisanje Studentske savjetodavne kancelarije UMHCG-a i finansijski podrže njenu održivost a sve u cilju poboljšanja položaja studenata s invaliditetom, odnosno stvaranja jednakih šansi i mogućnosti.


Koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije

Miroslava-Mima Ivanović

Pročitano 2113 put(a)

Back to top