petak, 05 januar 2024 14:09

Student ne odustaje od izjave, demantuje Fakultet političkih nauka

Written by

Student Ranko Magovčević ponovio je da mu je iz Studentske službe Fakulteta političkih nauka (FPN) Univerziteta Crne Gore (UCG) rečeno da se obrati Udruženju mladih sa hendikepom (UMHCG) za dobijanje asistenta u nastavi, iako sa te visokoškolske ustanove tvrde da mu to niko nije rekao.

„Kazali su mi da se obratim UMHCG. Iz Studentske službe su mi to rekli“, kaže Magovčević.

Ispričao je da je nakon toga pozvao UMHCG, što potvrđuje Anđela Miličić iz te nevladine organizacije. Miličić je odgovorila da nije obaveza UMHCG da studentima obezbjeđuje tu vrstu usluge, već da to treba da radi država.

Brucoš Magovčević je odlučio da pauzira godinu zato što mu niko nije obezbijedio asistenta u nastavi.

FPN, nakon što smo objavili priču sa studentom Magovčevićem, nije odgovorio odmah na upućena pitanja, kada smo pripremali priču o ovom slučaju, ali jeste nekoliko dana nakon objavljenog teksta.

„Povodom navoda u medijima u kojima se saopštava da je Fakultet upućivao studenta na traženje rješenja preko neke nevladine organizacije, sa sigurnošću možemo reći da su netačni“, saopštili su oni tada.

Magovčević je osoba s oštećenjem vida i kazao je da mu je potreban asistent da bi mogao da prati nastavu. Iz Ministarstva prosvjete su nam kazali da je za ovaj slučaj nadležan fakultet. UMHCG negoduje što se nadležni ponašaju kao da se prvi put susrijeću sa ovakvim slučajevima i podsjećaju da su Ministarstvu prosvjete i ranije u više navrata slali inicijative da se obezbijedi asistent u nastavi u visokom obrazovanju, ali da se to pitanje i dalje ne rješava. Sugerisali su da se uredi po modelu koji se primjenjuje na ostalim nivoima obrazovanja, u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Fakultet je morao da pruži podršku Magovčeviću. Nećemo riješiti pitanje ako se odgovornost prebacuje sa jednih na druge. Stalno se to radi, a ne rješava se problem“, rekla je Miličić.

Student Magovčević kaže da je pozvao Studentsku službu i obavijestio ih je da će da pauzira godinu na studijama. Nakon što su s Fakulteta saopštili da nije predao zvanični zahtjev da mu je potreban asistent, Magovčević odgovara da mu niko nije rekao da može to da uradi i ponovio da su ga uputili na UMHCG.

Miličić kaže da ne smijemo da dolazimo u situaciju da studenti prekidaju studije zato što im obrazovne ustanove ne obezbjeđuju uslove kako bi se na kraju ispoštovala njihova prava. Podsjeća na obavezu države da regulative usklađuje s međunarodnom. Miličić ističe da kroz Zakon o visokom obrazovanju treba da se reguliše pitanje asistenta u nastavi na fakultetu. Kaže da mora sve da se usaglasi s Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

„Mora da postoji individualan pristup u radu. Dvije osobe mogu da imaju istu vrstu invaliditeta, ali da im je potrebna druga vrsta podrške“, rekla je ona.

S FPN-a su saopštili ,,da kada je u pitanju ostvarivanje prava na personalnu asistenciju, ovo pravo je uređeno Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti“. Miličić kaže da FPN ,,miješa pojam asistenta u nastavi i personalnog asistenta“.

„Personalna asistencija se pruža za OSI za zadovoljavanje ličnih, kućnih i socijalnih potreba. U nastavi je druga vrsta podrške. Riječ je o tehničkoj podršci za obavljanje određenih zadataka tokom studija. Ne možemo da miješamo ,,babe i žabe“,rekla je ona.

Kaže da je FPN djelimično prilagođen osobama s invaliditetom i podsjeća da je zakonska obaveza svih javnih ustanova bila da se prilagode od 2008.

S FPN-a su kazali da su u zgradi koju dijele s Pravnim fakultetom na prizemlju, prvom i drugom spratu postavljene taktilne table s mapom fakulteta, ispred amfiteatara nalaze se taktilne table s oznakom amfiteatra, na podnim površinama Fakulteta su pokazivači pravca i prilagođeni liftovi, a u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore (SSCG) u proceduri su nabavke natpisa na Brajevom pismu za sve kancelarije, amfiteatri i zajedničke prostorije imaju natpise na Brajevom pismu. Dodali su da je predviđeno obezbjeđivanje softvera za transformisanje/reprodukovanje vizuelnog teksta u audio verziju.

„Rezultat svega je podatak da nikad do sada nijesmo imali nijedan prigovor na rad upućen od studenata“, rekli su oni.

Kazali su, pored ostalog, i da izražavaju žaljenje što je ovo pitanje dobilo medijski epilog s negativnim konotacijama po FPN UCG, a da prethodno nijesu dobili nijedan zvaničan zahtjev za rješavanje ili prevazilaženje problema s kojim se student susreo u toku studija.

„Preuzimamo obavezu da kontaktiramo sa studentom Magovčevićem i u okviru zakonskih mogućnosti uložimo napor koji će, vjerujemo, rezultirati obezbjeđivanjem najboljih uslova za rad i dalje studiranje, na zadovoljstvo svih“, rekli su oni.

Izvor: Portal Pobjeda

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 223 put(a)

Back to top