utorak, 29 novembar 2022 10:52

Dva učenika imaju jednog asistenta

Written by

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je po pritužbi roditelja utvrdio da je odlukom Ministarstva prosvjete dvoje učenika s invaliditetom iz OŠ "Lovćenski partizanski odred“ (LPO) sa Cetinja uskraćeno za pomoć asistenta u nastavi. U mišljenju Ombudsmana navodi se da je po okončanom ispitnom postupku, cijeneći sve raspoložive informacije i podatke, utvrđeno da je učenicima X.Y. i X.Y. onemogućeno da ostvare prava na obrazovanje shodno Zakonu o obrazovanju i vaspitanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

„Naime učenicima X.Y. i X.Y., koji pohađaju dva različita odjeljenja u JU OŠ "Lovćenski partizanski odred“ Cetinje, škola je obezbijedila jednog asistenta za polovinu školskih časova (dva časa za jednog, a dva za drugog učenika). U rješenjima o usmjeravanju nadležne komisije za sva tri učenika čiji su se roditelji obratili Zaštitniku naznačena je potreba angažovanja asistenta u nastavi. Međutim, škola je obezbijedila dva asistenta u nastavi. Ističemo da se za sva tri učenika u rješenju o usmjeravanju navodi da je potrebno angažovanje asistenta u nastavi, što je takođe, navedeno i u obrazloženjima i preporukama za rad sa djecom. Zapaža se da u dopisu upućenom Ministarstvu prosvjete od 17.10.2022. OŠ „LPO“ ističe da su svjedoci da ovakav način rada (asistent po dva školska časa) ne funkcioniše dobro u praksi, te ne mogu garantovati za uspjeh i bezbjednost ove djece. Roditelji u pritužbi navode da im nijesu obezbijeđeni asistenti za svako dijete ponaosob, uz obrazloženje uprave škole da čekaju odgovor Ministarstva prosvjete, bez čijeg odobrenja ne mogu angažovati asistente; da je u međuvremenu predstavnica ministarstva odobrila školi da angažuje dva asistenta u nastavi, uz odluku da se djeci s Daun sindromom X i X. i dodijeli jedan asistent, koji će pola nastave raditi sa jednim, a drugu polovinu vremena sa drugim djetetom i nijesu u mogućnosti da samostalno prate nastavu bez pomoći i usmjerenja asistenta tokom izvođenja cjelodnevne nastave. Smatraju da su povrijeđena prava njihove djece jer nijesu ispoštovana rješenja o usmjeravanju. Dostavljene su kopije rješenja o usmjeravanju za sva tri učenika“, navodi se u mišljenju.

Škola u izjašnjenju ističe da smatra da procjenu rada asistenta tokom polovine vremena provedenog u školi treba da da nadležna komisija.

„Ovakvim postupanjem, osim što se ne poštuju donijeta rješenja, stvara se i prostor za nesigurnost i neizvjesnost roditelja/staratelja djece s invaliditetom, koji, shodno donijetim rješenjima, imaju realna očekivanja. Zaštitnik je mišljenja da škola, Ministartvo prosvjete i nadležna komisija u konkretnom slučaju nijesu pokazali spremnost da obezbijede neophodnu pomoć i podršku, što ni u kom slučaju nije u skladu sa nacionalnim propisima i preporučenim međunarodnim standardima“, ukazano je u mišljenju. 

Priredila: Anđela Miličić 

Izvor: Dan 

Pročitano 613 put(a)

Back to top