ponedeljak, 13 februar 2012 13:14

Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom

Autor:
 • Prepoznate li potrebu za pružanjem pomoći osobi s invaliditetom, pitajte ju kako joj najbolje možete pomoći.
 • Prilikom upoznavanja ne izbjegavajte rukovanje s osobom koja ima vještačku ili amputiranu ruku. Rukujte se rukom kojom najbolje odgovara osobi ili dodirom.
 • Obraćajte se neposredno osobi s invaliditetom, a ne roditelju, partneru, asistentu ili pratiocu.
 • Razgovarajte normalno, služeći se svakodnevnim izrazima poput: "Vidimo se",  "Čujemo se" , “Hoćeš li da proše
 • tamo”, “Dolaziš li pješke”- bez obzira o kakvom invaliditetu se radi kod osobe s kojom razgovarate. Nemojte se bojati pogrešnih riječi. Ako sa korisnikom kolica duže razgovarate, namjestite se u ravni sa tom osobom, kako biste se gledali u oči.
 • Usmjerite svoju pažnju na osobu koja ima smetnju govora. Ako nijeste razumjeli šta je rekla, zamolite je da ponovi. Nemojte glumiti da razumijete.
 • Govorite polako i direktno prema osobi oštecenog sluha. Ne vičite, ne govorite joj u uho. Vaši izrazi lica i pokreti usana pomažu joj da vas razumije. Ako, ipak, nijeste sigurni da vas je razumjela - napišite poruku.
 • Pozdravljajući osobu oštećenog vida kažite joj i svoje ime. Ako nudite pomoć u hodanju, ponudite joj da se osloni na vašu ruku.
 • Osobe oštećenog vida i sluha osobe vas mogu razumijeti jedino dodirom. Ako se nađete u situaciji da komunicirate s takvom osobom, uspostavite kontakt ispisivanjem velikih pisanih slova na njenom dlanu.
 • Lična pitanja o invaliditetu ili njegovim uzrocima nemojte postavljati osobi s invaliditetom ako s njom niste bliski.
 • Budite obazrivi i strpljivi, osobama s invaliditetom može trebati više vremena da nešto učine.
 • Ne hvalite pretjerano osobu s invaliditetom zbog obavljanja normalnih životnih aktivnosti.
 • Čekajuci u redu ustupite svoje mjesto ili se potrudite da osoba sa teškoćama u kretanju odmah dođe na red.
 • Prilikdom vožnje u sredstvima javnog prevoza ponudite svoje mjesto osobama s invaliditetom. Pomozite im pri ulasku i izlasku iz autobusa, tramvaja, aviona, ukoliko im je to potrebno...
 • Pomagala (štake, štap, kolica) osobe s invaliditetom dirajte samo ako ste to bili zamoljeni. Ne naslanjajte se na invalidska kolica, ona su dio ličnog prostora osobe koja ih koristi.
 • Nemojte milovati psa vodiča dok "radi". Pitajte vlasnika za dozvolu.
 • Od vas se ne očekuje da pokazujete sažaljenje prema osobama s invaliditetom. Prema njima se ponašajte kao prema jednakima, jer one to i jesu.
Pročitano 1737 put(a)

Back to top