četvrtak, 02 jul 2020 06:53

Javni poziv za prijem članica Mreže za mlade Crne Gore

Autor:

Inicijalni odbor za osnivanje Mreže za mlade Crne Gore (MMCG) objavio je Javni poziv za prijem članica Mreže. 

Misija Mreže je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica, dok je vizija:  društvo u kojem su mladi aktivni i odgovorni u donošenju i sprovođenju odluka.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane omladinske organizacije, organizacije koje rade s mladima i za mlade, organizacije koje okupljaju zajednice učenika i/ili studenata, kao i saveze omladinskih organizacija i organizacija koje sprovode omladinsku politiku, da pristupe novoj krovnoj organizaciji mladih u Crnoj Gori, putem dostavljanja ispunjenog Zahtjeva za prijem članica Mreže, kao i propratnih dokumenata kojima se utvrđuje ispunjavanje uslova za prijem članica.

MMCG je savez nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Crnoj Gori, a osniva se u skladu s članom 20 Zakona o mladima i Zakonom o nevladinim organizacijama.

Pored Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore inicijalni odbor Mreže čini još 21 organizacija, i to: ALFA Centar, Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid - ADP-Zid, Aktivna zona, CAZAS, Centar za javne politike, Centar za ekonomski prosperitet i slobodu - CEPS, Crnogorska omladinska inicijativa, Crnogorska organizacija za samostalnost i mobilnost mladih (COSMO), Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija), Juventas, Mladiinfo Montenegro, MoMSIC Montenegro, NVO 35mm, NVO Centar za omladinsku edukaciju, NVO Mreža za promjene, NVO Naša akcija, NVO Pandora, Omladinski klub Nikšić, Romska organizacija mladih Koračajte sa nama - Phiren Amenca, Savez izviđača Crne Gore i Unija srednjoškolaca Crne Gore.

Uslovi i kriterijumi za prijem članica su navedeni u članovima 11 i 12 Statuta MMCG-a, kojim se navodi da se nove članice organizacije mogu prijaviti za punopravno i pridruženo članstvo.

Uslovi za punopravno članstvo u MMCG-u su: 

 1. da je organizacija registrovana na teritoriji Crne Gore u skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama;
 2. da je prva registracija organizacije izvršena najmanje 2 godine prije dana podnošenja zahtjeva za prijem u punopravno članstvo MMCG-a; 
 3. da organizacija ima neprofitni karakter; 
 4. da je organizacija zasnovana na demokratskim principima udruživanja; 
 5. da organizacija ne promoviše nezdrave životne stilove, društvenu segregaciju, antisemitizam, fašizam, rasizam, društvenu, etničku, nacionalnu netrpeljivost i netoleranciju, nasilje i rat ili bilo kakav drugi oblik diskriminacije; 
 6. da članovi upravljačkih struktura organizacije (izvršni direktor, upravni odbor) nijesu članovi organa upravljanja političkih partija, namještenici i rukovodni kadar organa javne uprave;
 7. da članovi upravljačkih struktura organizacije nijesu krivično gonjeni i da se protiv njih ne vodi krivički postupak;
 8. da su mladi aktivno uključeni u rad organizacije; 
 9. da organizacija prihvata Statut, ciljeve, viziju, misiju, vrijednosti i usvojene politike MMCG-a; 
 10. da je u statusu pridruženog člana provelo najmanje godinu dana ili period između dva redovna zasijedanja Skupštine MMCG-a. 

Pored navedenih uslova, u odnosu na oblik organizacije i njeno iskustvo, važe sljedeći kriterijumi:

 • Za omladinsku organizaciju: da je u prethodne dvije godine sprovela minimum dva projekta za mlade ili 20 omladinskih građanskih akcija;
 • Za organizaciju za mlade i saveze organizacija: da su u prethodne dvije godine sproveli minimum jedan dugoročni program za mlade ili dva projekta za mlade.

Uslov za pridruženo članstvo je da je organizacija ispunjava gore navedene uslove, a osnovana je minimum jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za prijem u pridruženo članstvo, te sprovodi aktivnosti namijenjene mladima. 

Inicijativa za osnivanje Mreže za mlade Crne Gore je finansijski podržana u okviru programa De facto razvoj: podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva, koji sprovodi Fond za aktivno građanstvo, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave

Rok za prijave traje 20 dana, od 1. do 20. jula 2020. 

U nastavku se nalazi Zahtjev za prijem u članstvo i Obrazac za nominaciju za pozicije u organima Mreže

Izvor: Mreža za mlade Crne Gore

Pročitano 2838 put(a)

Back to top