subota, 15 april 2017 12:32

80% Građana podržava inkluzivno obrazovanje zahvaljujući kampanji “Govorimo o mogućnostima”

Autor:

PODGORICA, 23. JANUAR 2014.  – Prema posljednjem istraživanju o znanju, stavovima i ponašanju građana Crne Gore prema djeci sa invaliditetom, koje je sprovedeno u okviru kampanje “Govorimo o mogucnostima” u decembru 2013, Crna Gora vidno napreduje na putu da postane inkluzivno društvo.


“Želim da čestitam svim našim partnerima na uspjehu koji smo postigli do sada i da ih pozovem da podrže dalje napore ka izgradjivanju inkluzivnog društva u Crnoj Gori,” rekao je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

Kao rezultat zajedničkih napora koalicije partnera za inkluziju, koja je formirana u okviru kampanje i koju predvode Vlada Crne Gore i UNICEF, procenat građana Crne Gore kojima je neprihvatljivo da dijete sa invaliditetom ide u isto odjeljenje sa njihovim smanjio se sa 64% u avgustu 2010. na 20% u decembru 2013. To znači da 80% građana sada podržava inkluzivno obrazovanje u Crnoj Gori.

Takođe, svaki drugi građanin sada prihvata da dijete sa invaliditetom može biti najbolji prijatelj njegovog djeteta. Procenat onih kojima je to neprihvatljivo smanjio se sa 77% u avgustu 2010. na 49% u decembru 2013.

Istovremeno se povećala i svijest građana o osnovnom ljudskom pravu i potrebi svakog djeteta, bez obzira da li ima invaliditet da raste u toplom porodičnom okruženju. Naime, procenat ljudi koji smatraju da je za djecu sa invaliditetom koja su bez roditeljskog staranja bolje da odrastaju u hraniteljskoj porodici nego u instituciji povećao se sa 51% u avgustu 2010. na 73% u decembru 2013.

“Dok se radujemo zbog činjenice da sve više građana podržava inkluziju, treba da nastavimo da predano radimo kako bi svaka crnogorska škola bila inkluzivna, svaka opština imala dnevni centar za djecu sa invaliditetom, kako bi se obezbijedila kvalitetna podrška porodicama sa djecom sa invaliditetom i poboljšalo otkrivanje i procjena sa invaliditeta kod djece tokom ranog djetinjstva” ističe Perks i dodaje da “svako može doprinijeti ovom procesu tako što će direktno podržati inkluzivne servise u lokalnoj zajednici”.

Kampanja “Govorimo o mogućnostima” počela je odmah nakon što je završeno istraživanje na nacionalno raprezentativnom uzorku u avgustu 2010, koje je ukazalo na potrebu podizanja svijesti građana o pravima djece sa invaliditetom i promocije njihove antidiskriminacije u Crnoj Gori. Od tada je u decembru svake godine rađeno istovjetno istraživanje na nacionalno raprezentativnom uzorku kako bi se poredili rezultati i procijenio napredak koji je kampanja postigla u mijenjanju diskriminatornih stavova i ponašanja prema djeci sa invaliditetom.

Od septembra 2010, kampanja je u kontinuitetu promovisala inkluziju kroz razne aktivnosti širom zemlje i stalno ukazivala na sposobnosti i potencijal djece sa invaliditetom. Pod sloganom “Govorimo o mogućnostima. Pridružite nam se” obezbijeđena je javna i politička podrška inkluziji, jer se više od stotinu partnera pridružilo kampanji i to iz međunarodne zajednice, medija, vladinog, civilnog i privatnog sektora. Svi su partneri aktivno doprinijeli uspjehu ove kampanje.

Sva istraživanja koja se tiču evaluacije kampanje mogu se naći na sajtu UNICEF-a Crne Gore i to na ovom linku: http://www.unicef.org/montenegro/15868_24043.html 

Izvor: UNICEF

Pročitano 1505 put(a)

Back to top