subota, 15 april 2017 12:31

Nacrt Strategije inkluzivnog obrazovanja

Autor:

Ministarstvo prosvjete pripremilo je i javno objavilo Nacrt Strategije inkluzivnog obrazovanja za period 2014-2018. god.

Strategija inkluzivnog obrazovanja (2014-2018) određuje ciljeve i pravce razvoja obrazovanja djece s invaliditetom na osnovu analize realizacije mjera Strategije inkluzivnog obrazovanja koja je obuhvatila period od 2008. do 2013.godine. "Vodeće načelo Strategije polazi od poštovanja prava i karakteristika djece sa invaliditetom čije razvojne i edukativne mogućnosti treba ispuniti i zadovoljiti kroz kvalitetno vaspitanje i obrazovanje u cilju osposobljavanja za samostalni život", navodi se u Nacrtu.

Opšti cilj Strategije je, navodi da je djeci s invaliditetom važno omogućiti pristup obrazovanju, racionalno i operativno obezbijediti postizanje razvojnih i obrazovnih postignuća kroz individualizovanu, dodatnu podršku. "Cilj Strategije se operacionalizuje kroz pet zadataka i to: obezbijediti ranu detekciju, intervenciju, učenje, razvoj i psihosocijalnu podršku djeci i njihovim roditeljima, djeci sa invaliditetom omogućiti pristup i kontinuitet obrazovanja do nivoa osposobljenosti za samostalan život, zatim obezbijediti podršku za proces nastave i učenja na svim nivoima, unaprijediti bazično obrazovanje, specijalističko osposobljavanje i profesionalno usavršavanje nastavnog i stručnog kadra, te poboljšati praćenje i evaluaciju obrazovnih i razvojnih postignuća djece", kaže se u Nacrtu.

Strategiju prati Akcioni plan realizacije Strategije, postavljen za period od dvije godine (2014 - 2015) sa namjerom da se, u skladu sa analizom dinamike realizacije mjera i procjenom potreba korisnika, donosi novi za svako sljedeće dvogodište. "U Akcionom planu za svaki zadatak je dat niz mjera, razrađene su aktivnosti, indikatori postignutog, predviđeni nosioci i potrebni budžet za implementaciju u periodu 2014-2015. godina", stoji u Nacrtu.

Ministarstvo prosvjete poziva građane, naučne, stručne, nevladine i druge zainteresovane organizacije da svoje primjedbe i sugestije u pisanoj formi dostave do 22. novembra 2013. godine na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


Napomena: Kako je portal Disabilityinfo zasnovan na modelu ljudskih prava to sebi dajemo za pravo da izmijenimo nekorektnu terminologiju, koja nije u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, i da objavimo informaciju u formi koja ne mijenja sadržaj posebno kada je u pitanju ovako značajna informacija.


Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore upravo smatra da je terminologija koju koristi Ministarstvo prosvjete jedna od osnovnih stvari koju je nužno mijenjati kad su u pitanju djeca s invaliditetom i odnos prema njima.


Detalje, kao i Nacrt Strategije možete pogledati na sajtu Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me

Pripremile: Sandra Nedović i Marina Vujačić

Pročitano 1420 put(a)

Back to top