utorak, 24 januar 2017 12:27

Grupa NVO zatražila trajno i održivo rješenje za angažman asistenata u nastavi

Autor:

Grupa NVO (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, Udruženje Roditelji, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Juventas, Sigurna ženska kuća i Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA) upitila je pismo predjedniku Vlade i ministru prosvjete i ministru rada i socijalnog staranja i tim prilikom navela da podržava odluku Ministarstva prosvjete da do kraja godine iz sopstvenih sredstava isplati asistente u nastavi koji su volonterski radili sa djecom s invaliditetom.

Dodatno navode da ih ohrabruje izjava ministra prosvjete da podržava izmjene zakona, koje je predložio Ombudsman, a kojima bi se:

a)     obezbijedilo da se posao asistenata ne radi volonterski, i

b)    da država svakom djetetu s invaliditetom za koje se to utvrdi potrebnim obezbijeđuje asistenta, umjesto da mu ga ”može” obezbijediti, kako je do sada bio slučaj.

Međutim, u pismu navede da ovi pozitivni pomaci još uvijek ne nude odgovore na najvažnija pitanja:

·     kako će se obezbijediti trajno i održivo rješenje angažovanja asistenata u nastavi za djecu s invaliditetom – kako će se oni finansirati?

·     da li će ministarstvo prosvjete biti odgovorno za njihov angažman i finansiranje ili ne?

·     da li će te pozicije biti sistematizovane ili ne?

·     šta će se konkretno dogoditi s asistentima kojima ugovori o radu na određeno vrijeme ističu na kraju ove godine?

Na kraju su podjetili da su su u svom prvom obraćanju predložili:

1)    da škole hitno sistematizuju radna mjesta asistenata, da bi se tako obezbijedio njihov trajni i održivi angazman, a tako su i pred izbore mogli da budu plaćeni;

2)     da se obezbijedi da se za asistente angažuju osobe koje su stručne za taj posao i imaju najviše iskustva;

3)     da se promjeni član zakona po kojem se taj odgovoran posao po pravilu obavlja volonterski.

Uprkos najavi iz Ministarstva prosvjete pred izbore da će pripremiti predloge za trajno rješenje problema i pozvati predstavnike NVO na razgovor, to se do danas nije desilo.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Saopštenje za javnost

Pročitano 1346 put(a)

Back to top