subota, 15 april 2017 12:26

PONOVO UPUĆEN APEL GRUPE NVO ZA TRAJNO ODRŽIVO ANGAŽOVANJE ASISTENATA U NASTAVI

Autor:

Grupa NVO (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, Udruženje Roditelji, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Juventas, Sigurna ženska kuća i Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA) posle prvobitnog apela za trajno i održivo rješavanje problema angažovanja asistenata u nastavi za djecu s invaliditetom, koji je pomenuta grupa NVO za ljudska prava uputila Vladi 29. septembra, juče je novo pismo na istu temu poslato predsjedniku Vlade, ministru prosvjete i ministru rada i socijalnog staranja. U pismu se ukazuje da u međuvremenu nije urađeno ništa u pravcu trajnog rješavanja problema, već je u praksi postupljeno suprotno predlozima NVO, što je dovelo i do neopravdanog razlikovanja među djecom s invaliditetom.

Naime, škole nisu propisale aktima o sistematizaciji radna mjesta asistenta u nastavi za djecu s invaliditetom i asistenti su nastavili da volontiraju do dana održavanja izbora. Uprkos najavama iz Ministarstva prosvjete da će se odmah posle izbora obezbijediti da se asistenti angažuju na osnovu ugovora, i tako prekine period u kome su roditelji bili prinuđeni da finansiraju volontiranje asistenata, škole su različito pristupile raspisivanju konkursa za angažman asistenata i tako djecu dovele u neravnopravan položaj.

Prema podacima do kojih je došla NVO ”Naše sunce” do danas je manje od 1/3 škola u Crnoj Gori uopšte raspisalo konkurs za prijem asistenata u nastavi za djecu s invaliditetom. Škole koje su raspisale konkurs to nisu učinile istog dana, pa se razlikuju i datumi od kojih je započelo plaćeno angažovanje asistenata na osnovu ugovora. One škole koje su raspisale konkurs, nisu navele prethodno iskustvo kao uslov ili prednost za zaključenje ugovora, uprkos našem apelu da se za posao asistenta u nastavi prvenstveno angažuju osobe koje su adekvatno obučene i koje su imale najviše iskustva u obavljanju tog posla.

Podsjećamo, 29.9.2016. smo apelovali:

1.   1) da Vlada odmah obezbijedi da škole aktima o sistematizaciji propišu radna mjesta asistenta u nastavi djeci sa posebnim obrazovnim potrebama,

2.    2) da se za posao asistenta u nastavi prvenstveno angažuju osobe koje su adekvatno obučene za taj posao i koje su imale najviše iskustva u obavljanju tog posla, i

3.   3) da se  Skupštini predloži izmjena člana 30a Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Asistent u nastavi), da bi se propisalo da će se asistenti u nastavi ubuduće plaćati iz državnog budžeta.

Pismo možete preuzeti ovdje. Organizacije potpisnice inicijative su pozvale i druge NVO-e da ga podrže i pomognu djeci s invaliditetom da ostvare Ustavom garantovano pravo na besplatno osnovno obrazovanje.

 

Izvor: Saopštenje za javnost

Pripremila: Miličić Anđela

Pročitano 1410 put(a)

Back to top