petak, 26 april 2019 12:28

JEDNAKO OBRAZOVANJE ZA SVE - TIČE NAS SE!

Autor:

Inkluzivno obrazovanje je ključno za postizanje visokog kvaliteta obrazovanja za sve učenike, i studente uključujući i one s invaliditetom, kao i za razvoj inkluzivnih, mirnih i pravičnih društava. Samo inkluzivno obrazovanje može pružiti i kvalitetno obrazovanje i socijalni razvoj osoba s invaliditetom, kao i garanciju univerzalnosti i nediskriminacije u pravu na obrazovanje.

Fokusira se na potpuno i djelotvorno učešće, pristupačnost, prisustvo i dostignuća svih učenika, posebno onih koji su iz različitih razloga isključeni ili su u riziku da budu marginalizovani. Inkluzija uključuje pristup i napredak u kvalitetnom formalnom i neformalnom obrazovanju bez diskriminacije. Ona nastoji da omogući zajednicama, sistemima i strukturama da se bore protiv diskriminacije, uključujući štetne stereotipe, prepoznaju različitost, promovišu učešće i prevaziđu barijere za učenje.

U vezi s tim, od velikog je značaja da se djeca s invaliditetom uključuju u obrazovni sistem, uz to da im se tokom školovanja omoguće adekvatni servisi podrške (asistencija u nastavi, literatura u pristupačnom formatu...), nastavni plan i program u skladu s njihovim mogućnostima, vještinama i interesovanjima, kako bi bili u mogućnosti da obavljaju svoje svakodnevne školske obaveze, uče i napreduju, kao i njihovi vršnjaci bez invaliditeta.

Kako bi podržali učenike s invaliditetom u tom procesu UMHCG, u skladu s mogućnostima i projektnom podrškom pruža: 

  •  asistenciju u nastavi,
  • dostupan prevoz   
  • literaturu u pristupačnom formatu (elektronska forma, Brajevo pismo). 

 Ukoliko odlučite da nakon srednje škole upišete fakultet UMHCG i Studentska savjetodavna kancelarija vam mogu pružiti podršku:

  • pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet, redovno ili po principu afirmativne akcije (ovo uključuje i pomoć prilikom prikupljanja i predaje dokumentacije);
  • u oslobađanju od plaćanja naknade (školarine) na bilo kojem fakultetu u Crnoj Gori (državnom, privatnom, ili na fakultetu koji djeluje kao samostalna institucija);
  • prilikom apliciranja i u ostvarianju studentskog kredita ili stipendije;
  • prilikom upućivanja inicijative fakultetskoj jedinici/konkretnom profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način, u vrijeme i u formi koja studentu najbolje odgovara, uključujući i pomjeranje kolokvijuma/ispita ukoliko je student s invaliditetom bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom terminu;
  • u sređivanju smještaja u studentskom domu (prioritetno dodjeljivanje smještaja studentima s invaliditetom, prikupljanje i predaja dokumentacije).

Pored toga, UMHCG nudi i pravno savjetovalište, zato ukoiko imate nedomicu kako možete ostvariti ili zaštiti svoje pravo, obratite nam se na fejsbuk stranici Udruženja https://www.facebook.com/UMHCG/

Takođe, Udruženje već duži niz godina sprovodi psihološko savjetovalište, kao jedan od vidova osnaživanja i ličnog osamostaljivanja mladih i osoba s invaliditetom. U slučaju da ste zainteresovani za neki vid podrške koju pruža UMHCG, javite nam se.

UMHCG su osnovali studenti s invaliditetom, zato i vi „budite promjena koju želite vidjeti u drugima“.

Ovaj tekst dio je informativnog lifleta izrađenog u okviru projekta Jednako obrazovanje za sve – Tiče nas se!, podržanog od strane Ministarstva prosvjete, kroz konkurs Inkluzija na djelu za finansiranje projekata/programa za NVO u oblasti insitucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju za 2018.

 

Pročitano 3779 put(a)

Back to top