petak, 16 novembar 2018 22:41

Podrška vršnjaka bez invaliditeta i nastavnog kadra ključna za (samo)prihvatanje invaliditeta

Autor:

Učenicima s invaliditetom je pored podrške porodice i sistema, neophodna i podrška vršnjaka bez invaliditeta, posebno u obrazovnom procesu koje mora stimulisati i razvijati različitosti, poštovati individualnost i omogućavati razvoj u skladu s interesovanjima. To je zaključeno na radionicama za učenike  VII, VIII, i IX razreda Osnovne škole “Milan Vukotić” u Golubovcima, kao i na interaktivnoj radionici s nastavnicima/ama ovih razreda.

 

Učenici s invaliditetom ne smiju biti ograničavani, sputavani, niti prezaštićeni od strane onih koji smatraju da imaju pravnu, političku i moralnu obavezu odlučivati za njih i u njihovo ime. Zbog toga je pored individualnog i individualizovanog pristupa i izjednačavanja mogućnosti važno razumijevanje, podrška, razgovor i omogućavanje sloboda koje porazumijevaju učestvovanje u odlukama, u skladu s individualnim mogućnostima, kao i preuzimanje odgovornosti.

Na radionicama učenici su, kroz interakciju i lične primjere, mogli steći sliku o barijerama koje onemogućavaju OSI, prvenstveno djecu s invaliditetom, za ravnopravno učešće u obrazovnom procesu, ali i svim segmentima života generalno. Učenici su imali priliku postavljati pitanja trenerici o njenom ličnom iskustvu, kao i  o uopšte o pojmu i shvatanju invaliditeta. Učenici bez invaliditeta su pokazali interesovanje za lična iskustva i stavove o prihvatanju invaliditeta, funkcionisanju i životu s invaliditetom, vršnjačkom nasilju, samoprihvatanju i sličnim temama, dok su se aktivno uključivale i dvije učenice koje imaju rješenje o usmjeravanju u obrazovni proces (inkluzivno obrazovanje). 

 U uslovima izostanka podrške stvaraju se pogrešni ili distancirani odnosi i među djecom

Na radionici za nastavno osoblje riječi je bilo o modelima pristupa invaliditetu u cilju podsticanja adekvatne podrške, i individualizovanog pristupa prema djeci s invaliditetom tokom obrazovanja. Kada ta podrška i adekvatan pristup izostanu djeca s invaliditetom bivaju često demotivisani, pasivna i odvojena od učenika/ca bez invaliditeta. U uslovima izostanka podrške stvaraju se pogrešni ili distancirani odnosi i među djecom.

Trenerica je s nastavnim osobljem razgovarala o izazovima inkluzivnog obrazovanja, preprekama u ostvarivanju ravnopravnosti u obrazovanju, te posebno diskriminaciji učenika s invaliditetom zbog nepristupačnosti obrazovnih institucija, obrazovnog procesa i obrazovnog sadržaja i programa, ali i načinima na koji nastavno osoblje može obezbijediti minimalne uslove koji podstiču izgrađivanje ličnosti i sticanje znanja od strane učenika s invaliditetom.

Pored toga kroz interakciju, lične primjere i teorijski osvrt nastavno osoblje moglo je steći utisak o barijerama koje onemogaćavaju učenicima/cama s invaliditetom da jednako ostvaruju pravo na obrazovanje, ali i prava u ostalim oblastima života.

 

Vjerujemo da smo ovom aktivnošću doprinijeli  da se nastavno osoblje edukuje i unaprijedi svoja znanja o radu s učenicima/cama s invaliditetom i  uticali smo  na unaprjeđenje znanja učenika/ca i nastavnog osoblja o pravima i mogućnostima OSI, s posebnim osvrtom na pitanja inkluzivnog obrazovanja i pristupačnosti kao važnog segmenta ravnopravnog učešća u obrazovnom procesu.

 

Projekat za cilj ima doprinijeti inkluziji osoba s invaliditetom na teritoriji opštine Golubovci, kao i podizanju svijesti nastavnog osoblja i učenika/ca u osnovnoj školi na teritoriji opštine Golubovci o pravima osoba s invaliditetom, posebno djece s invaliditetom. Jedan od ciljeva je i motavacija učenika/ca s invaliditetom na teritoriji opštine Golubovci za nastavak školovanja i ostvarivanje prava iz oblasti obrazovanja.

 

Na radionicama je prisustvovalo oko 60 učenika/ca s invaliditetom i učenika/ca bez invaliditeta, i 26 nastavnika/ca.

Radionice su organizovane kroz projekat "Korak ka jednakim mogućnostma" koji UMHCG sprovodi uz podršku Gradske opštine Golubovci, kroz Konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2018.

Pripremile: Nada Bošković i Marina Vujačić 

 

Pročitano 3493 put(a)

Back to top