ponedeljak, 13 april 2020 11:02

Sarajevo: Dostupne smjernice za uspješniju realizaciju onlajn nastave za djecu s invaliditetom

Written by

Iz Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo donose smjernice za uspješniju realizaciju onlajn nastave za djecu s invaliditetom.

Dokument je namijenjen nastavnom osoblju koje se suočava s novonastalom situacijom sa širenjem koronavirusa i obavezom prilagođavanja nastavnog materijala za potrebe onlajn nastave. Smjernice bi trebale pomoći nastavnicima da na pravi način prilagode materijale i pristup djeci i mladima s invaliditetom, poštujući pravo djece s invaliditetom da budu u potpunosti uključena i aktivno učestvuju u procesu obrazovanja i putem onlajn nastave.

Između ostalog, u smjernicama se mogu pronaći preporuke za korištenje pojedinih programa i formata dokumenata, kao i instrukcije za kreiranje videomaterijala pristupačnih učenicima s invaliditetom.

"Pripremati kraće video poruke u kojima je jasno i jednostavno demonstriran sadržaj, vježbe i zadaci, vodeći računa da se snimanje odvija u okolini gdje nema pozadinske buke zbog djece koja su s oštećenim sluhom, i pod dovoljnim svjetlom da mu se jasno vide usne tako da učenik može da čita s usana", jedna je od preporuka.

 Smjernice je uradio Odbor za inkuzivno obrazovanje (Odbor za praćenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, i možete ih pronaći ovdje.

 

Izvor: www. diskriminacija.ba

Pročitano 2445 put(a)

Back to top