utorak, 15 oktobar 2019 06:59

Diskriminisali pedagoga s invaliditetom

Autor:

ZAŠTITNIK U POSTUPKU PROTIV OŠ OLGA GOLOVIĆ U NIKŠIĆU UTVRDIO DA JE KANDIDATU UGROŽENO PRAVO JEDNAKOSTI

Zaštitnik konstatuje da je podnosilac pritužbe diskriminisana po osnovu invaliditeta u postupku zapošljavanja u JU OŠ Olga Golović bez objektivnog opravdanja, čime je propuštena i obaveza primjene posebnih mjera radi ubrzanja de fakto jednakosti osoba s invaliditetom

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je u postupku protiv OŠ Olga Golović u Nikšiću da je uprava te ustanove diskriminisala pedagoga po osnovu invaliditeta u postupku zapošljavanja u toj ustanovi bez objektivnog opravdanja. Zamjenik ombudsmana Siniša Bjeković istakao je u mišljenju da je podnosilac pritužbe naveo da odluka ne sadrži obrazloženje, niti kriterijume na osnovu kojih je odlučeno kao u njenom dispozitivu.

- Kod činjenice da odluka o izboru kandidata nije obrazložena, a da izjašnjenjem nije dokazano da je prethodno radno iskustvo u ustanovama obrazovanja konstitutivni, stvarni i odlučni uslov za obavljanje posla radnog mjesta pedagog/škinja, niti su za tvrdnje o prednosti izabrane kandidatkinje iznijete činjenice i dokazi koji bi potkrijepili takve navode proizilazi da je OŠ Olga Golović propustila da dokaže da usled tog akta nije došlo do povrede jednakosti u pravima i pred zakonom. Zaštitnik konstatuje da je podnosilac pritužbe diskriminisana po osnovu invaliditeta u postupku zapošljavanja u JU OŠ Olga Golović bez objektivnog opravdanja, čime je propuštena i obaveza primjene posebnih mjera radi ubrzanja de fakto jednakosti osoba s invaliditetom. Zaštitnik ukazuje na obavezu poslodavca koji ima od 20 do 50 zaposlenih da zaposli najmanje jednu osobu s invaliditetom, odnosno koji ima više od 50 zaposlenih da zaposli najmanje pet odsto osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Primjenom ove zakonske odredbe olakšava se ubrzanje de fakto jednakost i stvara radno okruženje koje je otvoreno, inkluzivno i pristupačno za osobe s invaliditetom - ističe zaštitnik.

Uprava škole se izjasnila u postupku da je izabrana kandidatkinja na predlog tročlane komisije sa kojim se usaglasila direktorica škole.

- Izabrana kandidatkinja zadovoljava sve uslove tražene konkursom, kao i podnosilac pritužbe, a tokom donošenja odluke tekao je poslednji (IV) klasifikacioni ciklus, koji je vrlo osjetljiv. Navode da je kandidatkinja imala duže radno iskustvo na poslovima pedagoga/škinje u osnovnoj školi, te se iz tog razloga komisija odlučila da je predloži za prijem u radni odnos po osnovu konkursa za pomenuto radno mjesto. Direktorica je iskoristila svoje diskreciono pravo i usaglasila se sa predlogom komisije. Kandidatkinja koje se žalila dolazila je na razgovor radi upoznavanja sa razlozima izbora protivkandidatkinje, te da nema bilo kakve diskriminacije. Po zakonu lica s invaliditetom imaju jednaka prava kao i druga lica, ali ne i veća, te da u konkretnom slučaju nije povrijeđen zakon. Razlog zbog kog kandidatkinja nije primljena u radni odnos nije invaliditet prijavljene kandidatkinje. Navode da u OŠ Olga Golović nema zaposlenih lica s invaliditetom, jer trenutno nema slobodnih radnih mjesta, da je škola u kontaktu sa organizacijama osoba s invaliditetom, te da je, u slučaju da iskrsne potreba, spremna dati šansu datom licu i primiti ga u radni odnos - navodi iz škole.

Ombudsman navodi da, imajući u vidu da u OŠ Olga Golović nije zaposlena nijedna osoba s invaliditetom, podsjećaju na primjenu posebnih mjera neophodnih za postizanje i ubrzavanje de fakto jednakosti osoba s invaliditetom.

Odluka o izboru po nevažećem zakonuZaštitnik navodi da je Odluka o izboru kandidata/kinje donijeta na osnovu čl. 82 sada nevažećeg Zakona o obrazovanju i vaspitanju koji je važio i u trenutku donošenja odluke o izboru. Zaštitnik podsjeća da je javni konkurs objavljen 29.3.2019. godine, zbog čega se morao primijeniti kasniji zakon koji je važio u trenutku nastanka činjenično-pravne situacije, a radi zaštite načela pravne sigurnosti i vladavine prava.

- Zaštitnik podsjeća da obrazložena odluka omogućava učesnicima u postupku da saznaju razloge na kojima je zasnovana odluka i da odluče da li će odluku pobijati pravnim sredstvima kako bi zaštitili svoja prava. Obaveza je ustanova koje vrše javna ovlašćenja da o ishodu postupka u kojima se odlučuje o ostvarivanju nekog prava obavijeste lica o čijim pravima se odlučuje sa potpunim i jasnim obrazloženjem. U protivnom, drugačije postupanje ima za posledicu stvaranje pravne nesigurnosti i otežavanje pravnog položaja - navode u mišljenju.

Izvor: DN Dan

Pročitano 2661 put(a)

Back to top