ponedeljak, 03 decembar 2018 19:25

Policija otvorena za buduće zajedničke aktivnosti od značaja za OSI

Autor:

Direktor Uprave policije Veselin Veljović održao je danas sastanak s udruženjima i nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava osoba s invaliditetom (OSI) na kojem je ocijenjeno da je saradnja policije i organizacija koje se bave zaštitom prava OSI sadržajna i kvalitetna u kontinuitetu.

Direktor Veljović je izrazio zadovoljstvo sastankom, koji je povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom inicirala Uprava policije, i kazao da policija u radu i djelovanju poštuje prava osoba s invaliditetom, da pruža podršku djelovanju organizacija koje se bave zaštitom prava OSI i da ostaje otvorena za inicijative za buduće zajedničke aktivnosti koje su na bilo koji način u nadležnosti Uprave policije a koje će doprinijeti boljem i kvalitetnijem životu osoba s invaliditetom. 

Uprava policije je u prethodnom periodu imala značajne aktivnosti koje su realizovane zajedno s udruženjima koja se bave zaštitom prava OSI. Među tim aktivnostima izdvojene su obuke za policijske službenike za senzibilnu komunikaciju i postupanje s OSI koje je Uprava policije sprovodila zajedno sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), kao i akcije koje je Uprava policije realizovala zajedno sa Komunalnom policijom i UMHCG u cilju adekvatnije zaštite OSI u saobraćaju i obezbjeđenja njihovog prava da nesmetano koriste parking mjesta označene za OSI. Zaključeno je da će se s ovim aktivnostima nastaviti, u interesu obezbjeđivanja što boljih uslova za primjenu prava osoba s invaliditetom.

IPA Sekcija Crna Gora, koja je crnogorski organak Međunarodne policijske asocijacije koja okuplja aktivne i penzionisane policijske službenike, u kontinuitetu sprovodi, kao i podržava, aktivnosti koje se bave pravima OSI. Policijski službenici angažovani u ovoj sekciji su do sada sproveli niz humanitarnih i društvenih aktivnosti od značaja za porodice službenika MUP i Uprave policije, kojih ima 55, a koje imaju djecu sa invaliditetom. 

 

Izvor: http://www.mup.gov.me/upravapolicije/vijesti/194336/Saradnja-Uprave-policije-i-udruzenja-koja-se-bave-zastitom-prava-osoba-sa-invaliditetom-kvalitetna-policija-otvorena-za-buduce-z.html

Pročitano 1637 put(a)

Back to top