subota, 01 decembar 2018 19:27

UMHCG organizuje trening program za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite

Autor:

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje trodnevni trening program za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba s invaliditetom[1] koji će se održati u Podgorici u periodu od 10. do 12. decembra 2018.

Ovaj Program obuke uključuje četiri osnovne teme iz oblasti ljudskih prava osoba s invaliditetom: jezik, terminologija i modeli pristupa invaliditetu, prava osoba s invaliditetom, filozofija samostang života (osnaživanje za samostalan život i usluge u zajednici), i izjednačavanje mogućnosti za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom. 

Ciljna grupa ovog programa su (sadašnji i potencijalni): stručni radnici/ce u centrima za socijalni rad i kod pružalaca usluga, odnosno svi zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite na nacionalnom i lokalnom nivou: centrima za socijalni rad, centrima za smještaj djece, mladih, odraslih i starijih osoba s invaliditetom. 

Ova obuka traje tri dana a sastoji se od deset modula., a najmanje 85% programa obuke je obavezno za dobijanje sertifikata kao potvrde uspješnog pohađanja obuke. Odabranim učesnicima obuke biće poslat detaljan program rada.

Obuka se organizuje u okviru projekta Podrška za znanje –znanje za podršku kojeg sprovodi UMHCG uz podršku Unicefa.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), akreditovalo je kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu program obuke, Trening program za zaposlene u oblasti socijalne zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom uz podršku Unicefa. Program je akreditovan kao aktivnost u okviru regionalne inicijative „Zaštita djece od nasilja i unapređenje socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj – IPA 2015“, koja se sprovodi u partnerstvu između UNICEF-a, EU, European Disability Foruma - EDF i sedam zemalja/teritorija u procesu pridruživanja EU.

Pročitano 3178 put(a)

Back to top