sreda, 17 oktobar 2018 20:42

Treća faza projekta 1000 plus, dodjela vaučera za prioritete u petak      

Autor:

Prva dodjela vaučera treće faze projekta 1000 plus biće organizovana u petak, 19. oktobra, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kada će biti uručeni prioritetnoj grupi kazao je generalni direktor za razvoj stanovanja Marko Čanović.

Kako je dodao, sljedeća dodjela vaučera ostalim ciljnim grupama biće organizovana naredne sedmice.

Tokom javnog poziva za građane, koji je bio otvoren od 23. jula do 13. avgusta, u pet banaka (Sosijete ženeral Montenegro, NLB, CKB, Erste i Lovćen) dokumentaciju je predalo 1.054 građana podsjetio je Čanović i istakao da je od 1.054 aplikanta koji su podnijeli zahtjeve za učešće, 161 podnosilac iz grupe ,,prioriteti" ispunio uslov.

“Vaučer će dobiti 117 samohranih roditelja, 10 lica s invaliditetom, 17 domaćinstava koja imaju člana porodice koji je lice sa invaliditetom, 13 domaćinstava koja imaju djecu s invaliditetom, dva lica koja su bila mladi bez roditeljskog staranja i dva lica koja su bila žrtve nasilja u porodici”, kazao je Čanović.

Građani su predali aplikacije u 15 opština, i to: Podgorici, Cetinju, Danilovgradu, Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju, Mojkovcu, Kolašinu, Beranama, Rožajama, Budvi, Baru, Herceg Novom, Tivtu i Kotoru.

Čanović je kazao da je projektni odbor, koji je do juče imao 20 sjednica, izvršio detaljan pregled dostavljene dokumentacije i definisao koji građani ispunjavaju uslove u skladu sa odlukom o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanje i u skladu sa javnim pozivom za građane.

“Projektni odbor je dužan da rangira podnijete zahtjeve u skladu sa kriterijumima definisanim u odluci, do konačne potrošnje sredstava obezbijeđenih projektom. Dugoročni hipotekarni krediti se dodjeljuju sljedećim ciljnim grupama: 40 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru; 30 odsto bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30 odsto ostalim korisnicima”,  ističe Čanović.

Kako je objasnio, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva, prioritetne ciljne grupe imaju prednost u ostvarivanju prava na dodjelu kredita.

“Prioritet u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici”,  kazao je Čanović.

On dodaje da se podnosioci zahtjeva koji nijesu raspoređeni na rang listu korisnika svrstavajuse na listu čekanja. U prethodne dvije faze, 809 domaćinstava, odnosno više od 2.000 građana riješilo je stambeno pitanje.

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: portal CDM

Pročitano 2637 put(a)

Back to top