sreda, 23 novembar 2022 11:46

Održan je sastanak članova dva odbora s predstavnicima Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Saveza slijepih Crne Gore

Autor:

Članovi Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, održali su u utorak, 22. novembra 2022, zajednički sastanak s predstavnicima Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Saveza slijepih Crne Gore (SSCG), na temu Zaštita prava djece s invaliditetom i njihovih porodica.

Sastanku, koji je održan na inicijativu UMHCG-a, prisustvovali su: izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić, koordinatorka projekta Roditeljstvo = za sve Aleksandra Pavićević, izvršni direktor SSCG Goran Macanović, predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Srđan Pavićević, zamjenik predsjednika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Dejan Đurović, predsjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Božena Jelušić, članica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Tamara Vujović i poslanica Jovanka Bogavac, koja je i članica Ženskog kluba Skupština Crne Gore.

Na sastanku je bilo riječi o važećoj zakonskoj regulativi u oblasti zaštite prava djece i porodičnog života, kao i o načinima, modelima i mogućnostima promjene i unaprjeđenja određenih zakonskih rješenja, koja se odnose na zaštitu prava djece s invaliditetom i na zaštitu porodice.

Takođe, razmijenjene su važne informacije koje su od značaja za proces javnog zagovaranja izmjena zakonskih rješenja, koje bi mogle dovesti do promjena u postupanju nadležnih institucija koje se bave obrazovanjem, socijalnom i dječjom zaštitom.

Predstavnici UMHCG-a i SSCG su upoznali prisutne predstavnike/ce skupštinskih odbora s projektom Roditeljstvo = za sve, koji realizuju uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Istakli su da navedeni projekat ima za cilj da doprinese smanjenju rizika od zlostavljanja i zanemarivanja, te prevenciji izmještanja iz primarne porodice i prevenciji institucionalizacije u ustanovama socijalne i dječje zaštite djece s invaliditetom i djece čiji roditelj ili staratelji imaju invaliditet. Ukazano je na potrebu izmjene pojedinih zakonskih rješenja u oblastima zaštite prava djece i porodičnog života, a u cilju omogućavanja posebne finansijske podrške, kao podsticaja za roditelje s invaliditetom.

Takođe su informisali prisutne o sastancima koji će biti održani sa predstavnicima resornih ministarstava, te da će o ishodu istih, obavijestiti članove nadležnih skupštinskih odbora. U vezi s navedenim, predloženo je da se, u zavisnosti od ishoda razgovora u resornim ministarstvima, razmotri mogućnost održavanja konsultativnog saslušanja.

Pored navedenih, predstavnici UMHCG su sugerisali da dva odbora zajednički iniciraju konsultativno saslušanje ministara rada i socijalnog staranja, pravde, zdravlja i ministra za ljudska i manjinska prava, na temu roditeljstva i porodičnog života.

Na kraju, predstavnici/ce Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport  i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje su se saglasili da će pružiti punu podršku konkretnim zakonskim inicijativama, u odnosu na temu koja je bila predmet razgovora na sastanku, a koje bi mogle da dovedu do izmjena i unapređenja zakonskih rješenja iz oblasti zaštite prava djece s invaliditetom i njihovih porodica.

Izvor: Skupština Crne Gore 

Priredila: Aleksandra Pavićević

Pročitano 691 put(a)

Back to top