petak, 03 jun 2022 13:25

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE RADIONICU O PRAVIMA ŽSI ZA PREDSTAVNIKE/CE INSTITUCIJA ORGANA NA LOKALNOM I NACIONALNOM NIVOU O PRAVIMA ŽSI

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje radionicu o pravima žena s invaliditetom (ŽSI) za predstavnike/ce institucija i organa na lokalnom i nacionalnom nivou. Radionica će se održati 6. juna 2022, u hotelu Voco, u Podgorici.

Radionica se organizuje s ciljem unapređenja nivoa znanja donosilaca odluka i kreatora politika o ljudskim pravima žena s invaliditetom i njihovoj adekvatnoj integraciji u nacionalne politike u oblasti rodne ravnopravnosti i invaliditeta. 

Radionica će biti u interaktivnom formatu, a na njoj će biti obrađene sljedeće teme: Modeli pristupa invaliditetu, Međunarodne garancije prava žena s invaliditetom, Intersektorski pristup pitanjima prava žena s invaliditetom i njegova primjena u Crnoj Gori.

Aktivnost se realizuje kroz projekat FRIDA – Feminizam, ravnopravnost, invaliditet, dostojanstvo – afirmacija koji sprovodi UMHCG uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u okviru konkursa za NVO u oblasti rodne ravnopravnosti za 2021.

Pročitano 431 put(a)

Back to top