sreda, 19 jun 2024 07:12

Zavod za zapošljavanje nezakonitim postupanjem nastavlja da urušava oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

Written by

Organizacije osoba s invaliditetom, potpisnice ovog saopštenja, osuđuju i oštro se protive posljednjoj odluci Zavoda za zapošljavanje, kojom je kandidatura Gorana Macanoviča, nezakonito odbijena - što za posljedicu ima da on, uprkos ispunjavanju propisanih uslova, nije imenovan za člana Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.

Time je Zavod za zapošljavanje nastavio s prethodnim praksama lošeg postupanja, a ovaj čin shvatamo kao direktan pritisak na one osobe s invaliditetom, koje su dokazale svoj aktivizam i iskustvo, njihovo proaktivno i kritičko djelovanje i učešće u procesima donošenja odluka.

Podsjećamo da već duži vremenski period rijetki/e od nas ukazuju na neadekvatno i nezakonito postupanje angažovanih u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, čiji su neažuran rad i neodgovornost doveli do kašnjenja u isplati subvencija i to u kontinuitetu od 2021. Kašnjenja koja su bilježena prije navedenog perioda dešavala su se u trajanju od po par mjeseci, dok je od promjene tadašnjeg rukovodstva u Fondu i Zavodu zabilježena praksa kašnjenja u priznavanju i ostvarivanju prava poslodavaca i po godinu i po dana, a u izuzetnim situacijama i više.  Navedeno je za posljedicu u nekim slučajevima imalo i prestanak radnog odnosa za pojedine osobe s invaliditetom, čiji poslodavci nijesu ni dočekali da ostvare prava na subvencije koje se odnose na opremu radnog mjesta i asistenta/pomagača u radu, a u izuzetnim i prijevremeno penzionisanje (odlazak u invalidsku penziju) zbog pogoršanja stanja uslovljenog nedostatkom opreme i uslova za rad jer Fond nije blagovremeno postupao u obradi zahtjeva koje su poslodavci podnosili.

Mogli  smo pretpostaviti da će trpjeti posljedice oni koji ukazuju na takvo postupanje čelnika Fonda, ali smo se nadali da će one biti zaustavljene i prekinute promjenom rukovodstva i zaustavljanjem negativne, a sve ukazuje, i naručene kampanje čiji je cilj uskratiti i smanjiti obim postojećih prava osoba s invaliditetom, na način što će se ukinuti ili ograničiti prethodno garantovana prava. Naime, Goran Macanović je meta negativne kampanje koju, već duži vremenski period, sprovodi onaj ili oni čije postupanje kritikujemo, jer ono šteti u ogromnoj mjeri politici zapošljavanja osoba s invaliditetom i ostvarivanju našeg prava na rad. Tako su kontinuirani napadi, koje su pratili medijski tekstovi puni neistina i prijave Agenciji za sprječavanje korupcije, kao vrhunac, svoj ishod dobili u odbijanju njegove kandidature za člana Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.

U toj „kampanji“ Goran Macanović se pokušao predstaviti kao neodgovoran, halapljiv, onaj koji je nezasit i prepreka drugima, kao onaj koji ne mari za propise ove države jer „ignoriše činjenicu da je javni funkcioner“ i eto „želi još jedan mandat uprkos svemu“. Na taj način direktno se pokušava urušiti lični integritet Gorana Macanovića, i on prikazati kao loš primjer u pokretu za prava osoba s invaliditetom koji kao takav mora biti zaustavljen i spriječen. Posljedice ovakvog postupanja svakako ne trpi samo Goran Macanović, iako su one prema njemu nepravedne i zasnovane isključivo na ličnom odnosu prema njemu. Posljedice toga trpi i pokret osoba s invaliditetom, ali vjerujemo i poslodavci i same osobe s invaliditetom, čija prava Goran i zastupa.

Direktor Zavoda se u Odluci, koju potpisuje, a čiji je obrađivač Denis Martinović, načelnik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, poziva na član 15 Zakona o sprječavanju korupcije, koji se nikako ne može primijeniti na postupak izbora članova Savjeta Fonda. Naime, članstvo u Savjetu Fonda nije niti ugovorni odnos niti drugi oblik poslovne saradnje članova Savjeta i Zavoda za zapošljavanje, već je uloga Savjeta propisana članom 40. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  lica s invaliditetom - a ona se odnosi na praćenje realizacije mjera i aktivnosti koje su u funkciji unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kao i namjenskog korišćenja sredstava Fonda.  

Navedenim postupkom Zavod preuzima ulogu organa koji tumači i primjenjuje Zakon o sprječavanju korupcije, umjesto da primijeni Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošjavanju lica sa invaliditetom - koji je i dužan primijeniti. Kako član 40 ovog Zakona, na osnovu kojeg se i biraju članovi/ice Fonda, propisuje uslove za izbor onih kandidata/kinja koje predlažu organizacije osoba s invaliditetom, to je morao biti primijenjen isti princip kao i prilikom izbora ostalih članova/ica koji dolaze iz reda reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata. Dakle, ni na koji način Član 15. Zakona o sprječavanju korupcije - koji se odnosi na ograničenja po prestanku funkcije – se ne može primijeniti samo i isključivo prilikom izbora predstavnika osoba s invaliditetom, a da se isti ne primjenjuje i na ostale članove Savjeta. Time direktor Zavoda na sebe preuzima ekskluzivno pravo da se miješa u izbor predstavnika osoba s invaliditetom i da potpuno obesmisli propisani uslov i princip da predstavnika osoba s invaliditetom biraju organizacije koje zastupaju naše interese i prava, jednako kao što predstavnike reprezentativnih poslodavaca i sindikata biraju poslodavci i sindikati.

Goran Macanović će svakako, kao oštećeni kandidat, potražitit sudsku zaštitu, a naše organizacije koje su podržale njegovu kandidaturu traže odgovornost i sankcije za one koji nezakonito postupaju i svojim djelovanjem nanose nesagledivu štetu čije posljedice će trpjeti i osobe s invaliditetom i njihovi sadašnji i potencijalni poslodavci.

 

Potpisnici saopštenja:

 1. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)
 2. Savez slijepih Crne Gore
 3. Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine
 4. Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje
 5. Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat
 6. Udruženje paraplegičara Cetinje
 7. Udruženje paraplegičara Podgorica
 8. Nova šansa u Novom
 9. Aktivni centar – organizacija osoba sa invaliditetom
 10. Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom - Bijelo Polje
 11. Mozaik, Nikšić
 12. Udruženje OSI Malesije, Tuzi
Pročitano 389 put(a)

Back to top