ponedeljak, 05 jun 2023 06:40

Reagovanje Saveza slijepih Crne Gore i UMHCG na prilog emitovan u Dnevniku 2 i na tekst objavljen na Portalu RTCG

Written by

U skladu s odredbama Zakona o medijima (članovi 48, 49 i 51), tražimo ispravke navoda, emitovanih u prilogu Dnevnika 2 RTCG, od 1. juna 2023, i tekstu objavljenom na Portalu RTCG, u kojem je prenesena informacija sa Konferencije za medije Saveza slijepih Crne Gore (SSCG) i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), koja je organizovana povodom kontinuirane negativne propagande u oblasti rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI), s akcentom na navodne zloupotrebe subvencija koje ostvaruju poslodavci osoba s invaliditetom.

Hronološki, neispravano je prenijeto „da mogućnosti za zloupotrebu postoje svjesni su u Udruženju mladih sa hendikepom“. Jer Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, nije izjavila da je Udruženje, kao organizacija koja predstavlja OSI, svjesna toga da zloupotrebe postoje, već je pozvala nadležne institucije da to detaljno ispitaju i da, ukoliko utvrde da ih ima, procesuiraju počinioce i adekvatno ih sankcionišu. U tom smislu, tekst, objavljen na Portalu RTCG, pod naslovom Moguće zloupotrebe pri isplati subvencija, država da reaguje je tendenciozno naveden, a cijeli prilog i tekst doživljavamo kao stav zbog kojeg smo upravo konferenciju i organizovali – da su osobe s invaliditetom nedostojne visokih zarada, pa je, kada je riječ o njihovom zapošljavanju, „riječ o biznisu ili o osjećaju solidarnosti‟ kako istače novinarka. 

Takođe, predmetna konferencija nije organizovana, kako stoji u emitovanom prilogu, ,,povodom sumnji u zloupotrebe subvencija“ i to „kroz enormne iznose koji im se, navodno, isplaćuju“, nego zbog medijskih navoda koje, proteklih mjeseci, kontinuirano objavljuju mediji, među kojima je i Vaša kuća. 

Nadalje, Goran Macanović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, predstavljen je kao predstavnik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju iako je on, više puta, čak i na samom početku konferencije, ponovio da je predsjednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Podsjećanja radi, Fond za profesionalnu rehabilitaciju organizovan je kao dio Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), dok je Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, čiji je Macanović predsjednik, savjetodavno tijelo u čijem radu - osim predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja, predstavnika poslodavaca i sindikata - učestvuju i dva predstavnika organizacija OSI. Stoga, stavovi koje je iznio Macanović nijesu, niti mogu biti, stavovi državnih institucija jer su u pitanju njegovi lični stavovi, koje je iznio kao predstavnik tog tijela, odnosno Savjeta Fonda, te kao izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore.

Pored toga, netačna je i tvrdnja da svaki poslodavac, ukoliko zaposli OSI, dobija subvenciju od 75% bruto zarade. Naprotiv, poslodavac, ako zaposli OSI, dobija subvenciju maksimalno do 75% bruto zarade u zavisnosti od procenta invaliditeta zaposlene osobe s invaliditetom.

Još jedna od netačnih informacija je i ta da je „na adresu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, od januara stiglo 800 zahtjeva za zapošljavanje osoba s invaliditetom“ jer je riječ o 800 zahtjeva za subvencije zarada, od kojih je 300 zahtjeva za novozaposlene, a 500 zahtjeva je za produženje prava na subvenciju zarade već zaposlenih OSI.

Na kraju, ali ne i manje važno, moramo dodatno prokomentarisati i zaključnu rečenicu kojom je novinarka i autorka pomenutog priloga završila reportažu s konferencije. Ona, dakle, kaže da „stigmatizacija, izgleda, ne destimuliše poslodavce“, što samo implicira da je ona, zapravo, i došla sa stavom da zloupotreba ima, te da je na konferenciji dobila argumente kojim ga potkrepljuje. 

Zbog svega navedenog, tražimo integralno prenošenje ovog Reagovanja i emitovanje u istim medijima, odnosno u istim formatima emisija/portala. Savez slijepih Crne Gore i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Pročitano 351 put(a)

Back to top