Kristian

Kristian

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje (UPOSIBP) potpisali su  danas Memorandume o saradnji s Vrhovnim sudom odnosno Advokatskom komorom Crne Gore. Ovo je, inače, prvi Memorandum o saradnji koji nevladine organizacije osoba s invaliditetom potpisuju s Vrhovnim sudom i Advokatskom komorom.

 

Predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica istakla je da je današnje potpisivanje Memoranduma samo formalnost, s obzirom na  već postojeću i dugogodišnju saradnju. „Izuzetno mi je drago što ćemo u sadejstvu s Advokatskom komorom rješavati probleme i što će se saradnja nastaviti. Vrhovni sud će i dalje raditi na unaprjeđenju saradnje kako bi se omogućilo građanima s invaliditetom da bržim i efikasnijim putem idu po pravdu.“

„Ovo je veoma lijep čin i potvrda je humanog odnosa Vrhovnog suda i Advokatske  komore. Vrata Advokatske komore će biti širom otvorena za saradnju i ovo neće biti mrtvo slovo na papiru“, istakao je predsjednik Advokatske komore Zdravko N. Begović.

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Marina Vujačić istakla je da potpisanje memoranduma o saradnji ima težnju da doprinese poštovanju prava osoba s invaliditetom, posebno u segmentu pristupa pravdi. Navela je da ovi memorandumi svakako imaju ogroman značaj, prije svega u segmentu uklanjanja prepreka za pristup sudu i postupke pred sudom, za promociju besplatne pravne pomoći, razmjenu iskustava između osoba s invaliditetom i advokata, uključujući i niz drugih mjera koje će sprovoditi Vrhovni sud, Advokatska komora, odnosno organizacije OSI.

“Danas nijesmo zadovoljni garancijama prava osoba s invaliditetom na pristup pravdi i jednako priznanje pred zakonom, posebno zbog instituta oduzimanja poslovne sposobnosti koji je u nadležnosti Ministarstva pravde, a do čije izmjene ni ovi memorandumi ne mogu imati potpuni efekat i uticaj. Ovo posebno što osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost imaju ograničenu i procesnu sposobnost, postaju takoreći objekti prava.“

Da bi ovi memorandumi zaživjeli potrebna je i promjena zakonske regulative, a izmjena zakonodavstva predstavlja ozbiljan i zahtjevan zadatak. Istakla je da je komunikacija i u prethodnom periodu s ova dva subjekta bila kvalitetna. „Vjerujem da će komunikacija jačati na obostrano zadovoljstvo, posebno u korist i zbog osoba s invaliditetom i njihovih porodica“.

Današnje potpisivanje Memoranduma treba da bude primjer drugim državnim organima, na koji način može i treba biti ojačana saradnja sa civilnim sektorom i organizacijama osoba s invaliditetom.

Aktivnost je dio projekta Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom, koji jje finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, kroz konkurs za NVO u 2018.

Pripremila: Dragana Sokić

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na zaštitu od svih vidova nasilja, posebnoo nad djevojčicama i ženama s invaliditetom, načinima prepoznavanja nasilja, pojavnim oblicima, nadležnim institucijama i procedurom prijave nasilja. 

Predstavnici Opštine Ulcinj održali su sastanak s predstavnicima Savjeta za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom a u vezi sa slobodnim parking mjestima koja će ovoj kategoriji stanovništva biti dodijeljena od strane novoosnovanog preduzeća "Parking servis. Kako je saopšteno iz lokalne, uprave predstavnci Savjeta za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom informisani su o lokacijama parking prostora u Ulcinju koja će biti dostupne OSI. Prema predlogu, pet odsto parking mjesta će biti rezervisano za ovu kategoriju, vodeći računa da budu u blizini najposjećenijih institucija i mjesta u gradu. Parking mesta će u početku imati horizontalnu signalizaciju, a vrlo brzo nakon toga, planirano je da bude obezbijeđena i vertikalna signalizacija. Predstavnici Opštine izrazili su odlučnost da se odluke o parkingu za osobe s invaliditetom maksimalno poštuju kao i i da se uspostavi maksimalno poštovanje pravila u parking sektoru. Da će u novoosnovanom preduzeću posebnu pažnju posvetiti osobama s invaliditetom najavio je nedavno i vd direktora preduzeća Alaksandar Jacović koji je najavio da će širom grada, posebno u blizini državnih i lokalnih institucija, biti ostavljeno dovoljno prostora za parking OSI. Mjesta će, kako je to uobičajeno biti posebno obilježena i biće oslobođena plaćanja parkinga.

Preuzeto: Dnevne novine DAN

petak, 31 maj 2019 13:13

Brajeve Lego kocke

Lego je kreirao verziju kockica sa Brajevim slovima i brojkama kako bi djeca  s oštećejem vida mogla da uče kroz igru.

Ove kocke kompatibilne su s uobičajenom Lego kolekcijom, a na njima su ujedno i standardna slova, brojevi i simboli, što znači da djeca mogu da ih koriste zajedno sa svojim učiteljima, prijateljima i porodicom.

Ukupno je 250 kockica koje čine alfabet, brojeve od nula do deset i određene matematičke simbole.

„Djeca s oštećenjem vida imaju istu želju da istražuju svijet i da se socijalizuju kroz igru, ali se često suočavaju s izolacijom kao posledicom isključivanja iz različitih aktivnosti “, izjavio je Džon Gudvejn, izvršni direktor Lego kompanije.

„Ovaj projekat nudi razigran i inkluzivan pristup učenju Brajevog pisma. Nadam se da će djeca, njihovi roditelji, staratelji, učitelji i stručnjaci širom svijeta biti uzbuđeni onoliko koliko smo i mi. Jedva čekamo da pozitivan uticaj postane primjetan“, dodao je.

Ideju je kompaniji Lego predložila Danska asocijacija osoba s oštećenjem vida prije osam godina, a nekoliko godina kasnije i Fondacija za osobe s oštećenjem vida iz Ciriha.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, na svijetu je više od 19 miliona djece s oštećenjem vida. Istraživanja Evropske unije pokazuju da je oko 75% odraslih Evropljana, koji imaju oštećenje vida, nezaposleno. Kako su danas audio-knjige široko dostupne, uz mnoštvo kompjuterskih programa, sve manje djece uči Brajevo pismo.

Lego sarađuje s asocijacijama s oštećenjem vida iz Danske, Brazila, Velike Britanije i Norveške, koje testiraju prve setove kockica. Kocke su trenutno dostupne na danskom, norveškom, engleskom i portugalskom alfabetu. Francuski, španski i njemački biće testirani tokom godine. Finalna kolekcija Brajevih Lego kockica zvanično će biti puštena 2020. i biće besplatno distribuirana u odabrane institucije.

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: www. portaloinvalidnosti.net

Strana 4 od 4

Back to top