Super User

Super User

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore na poziv Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore organizuje trening za zaposlene u đačkim i studentskim domovima 29 i 30 juna (petak i subota) u Sutomoru.

Trening se organizuje u cilju upoznavanja zaposlenih o pravimima učenika i studenata s invaliditetom, uključujući  zakonski okvir kao i o pitanjima koji se tiču smještaja đaka i studenata  s invaliditetom u domovima kao i  o uslovima smještaja i ishrane.

Dodatno, učesnici će imati priliku da se upoznaju s modelima pristupa invaliditetu, komunikacijom s učenicima i studentima s invaliditetom,  igraju „Igru ograničenja“ i da se na taj način upoznaju s preprekama i ograničenjima s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom.

Pripremila: Anđela Miličić

petak, 06 jul 2018 15:35

Multisenzorni ples Mane Hašimoto

Mana Hašimoto je koreografkinja i plesačica iz Njujorka. Njena četrnaestogodišnja karijera odvela ju je iz rodnog Tokija na scene širom svijeta. Iako je u plesu sve vizualno i ogledala su svuda jer plesač mora biti svjestan kako izgleda na sceni, Mana nije razmišljala o drugoj karijeri, nego o istraživanju drugih čula za ples.

„Nikada mi nije palo na pamet da više neću moći da plešem. Kada mi je vid bio potpuno oštećen, i dalje sam nosila svoje plesne cipele u rancu gdje god da sam išla, nadajući se da ću naći mjesto za ples“.

Kada ju je bliska prijateljica pozvala na čas klasičnog baleta, rado je prihvatila. Bio je to čas na kome je shvatila da, ako dodirne tijelo drugog plesača i prati njegove pokrete, lako može da savlada nove plesne vještine.

„Dok sam eksperimentisala i iznova učila ples putem dodira, shvatila sam da mi posmatranje prstima pruža direktnije informacije od onih koje sam dobijala fizičkim očima. Osjećala sam dinamiku pokreta kroz kičmu plesača, mogla sam da osjetim tok energije i da doživim slike koje nastaju u njihovim umovima. Bio je to bogat i moćan način da se iskusi ljudsko tijelo i pokret“, objasnila je Mana.

Od tada se posvetila spajanju senzornog iskustva osoba s oštećenim vidom, plesnih iskustava i pokreta. Njena koreografija istražuje iskustvo žene s oštećenjem vida koja u svom umjetničkom izrazu koristi mnoga čula. Pokrenula je radionice pod nazivom "Ples bez vida", na kojima se pokret istražuje čulima dodira i mirisa.  Osobe bez oštećenja vida na radionicama nose povez preko očiju, kako bi proširile svoj kreativni horizont. Od tada do danas, na radionicama je učestvovalo na hiljade ljudi iz svih krajeva svijeta.

Mana kontinuirano stvara plesne performanse koji povezuju ljude različitih sposobnosti. Osobe s invaliditetom imaju ključni udio u kreiranju multikulturalnosti, iako su često nedovoljno prisutne na sceni savremenog plesa.

„Ples je sam po sebi čudo. Koreografija i solo nastup je način traganja za odgovorima na velika pitanja: Odakle potičem? Kuda idem? Zašto sam tu?“, kazala je Mana.

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: www.portaloinvalidnosti.net

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija 3 i 4. jula organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG). Trening o mehanizmima učešća osoba s invaliditetom u procesima donošenja odluka je četvrti u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji. 

Učesnici su imali prilike da se informišu o razlozima za učešće građana u procesima donošenja odluka, principima građanske participacije, kao i o vrstama građanskog učešća i akterima građanske participacije. 

Pored toga na treningu je bilo riječi i o mehanizmima učešća građana u procesima odlučivanja kao što su: inicijativa, građanska inicijativa, referendum, peticija, žalba. Nakon što su trenerice govorile o primjerima dobre prakse u okviru pomenutih mehanizama, učesnici/ce su podijeljeni u četiri grupe. Svaka grupa je radila po jednu inicijativu ili građansku inicijativu u zavisnosti od izabrane teme, odnosno oblasti i to: građanska inicijativa za izmjenu Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite Glavnog grada, inicijativa za poštovanje Odluke o gradskom i prigradskom prevozu putnika na nivou Glavnog grada, građanska inicijativa za donošenje Odluke za obezbjeđivanje usluge personalne asistencije, i inicijativa za izgradnju parka (neuređene zelene površine) na teritoriji Opštine Budva. 

Drugog dana treninga je bilo riječi o Zahtjevu za slobodan pristup informacijama (u daljem tekstu ZSPI), o postupku za ostvarivanje prava na ZSPI, kao i kakav je postupak za podnošenje SPI i načinu pristupa informacijama. Nakon toga su učesmici prema prethodno urađenom monitoring planu Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti izdvojili aktivnost po kojima su pripremljena četiri ZSPI. Zahtjevi su pripremljeni u odnosu na mjere Strategije u oblasti rada i zapošljavanje, političkog i javnog života, pristupačnosti i socijalne zaštite. Ovom aktivnošću zvanično je započeto i desk istraživanje o sprovođenju Strategije. 

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Pripremila: Anđela Miličić

petak, 13 april 2018 09:00

Ostvarivanje prava

loading...
sreda, 11 april 2018 09:02

O nama

Disabilityinfo.me je jedini portal na Internet prostoru Crne Gore koji obrađuje teme koje se tiču invaliditeta. Na njemu se nalaze informacije o najznačajnijim oblastima života osoba s invaliditetom, kao što su: obrazovanje, zapošljavanje, samostalni život, pristupačnost, ljudska prava, zdravlje i sl. Portal je mjesto na kojem osobe s invaliditetom mogu da iskazuju svoja interesovanja, i mišljenja kroz mogućnost kreiranja i ažuriranja sopstvenih blogova. Inicijatori portala su osobe s invaliditetom, članovi i saradnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Svrha portala

Svrha portala Disabilityinfo.me je da objedini informacije bitne za osobe s invaliditetom, pokrene diskusije o različitim načinima poboljšanja kvaliteta života ovih osoba, poboljša protok informacija među njima i njihovim organizacijama. 
Portal je mjesto gdje će se svaka osoba s invaliditetom osjećati ravnopravnom i jednakom. Sadržaj portala je usmjeren ka promovisanju invaliditeta kao pitanja ljudskih prava.

Portal se rukovodi načelima propisanim Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao što su: Poštovanje urođenog dostojanstva, individualne autonomije osoba s invaliditetom, uključujući njihovo pravo da donose odluke o sopstvenim životima i samostalnosti tih osoba; Nediskriminacija; Puno i efektivno učešće i uključenost u sve sfere društvenog života; Poštovanje različitosti i prihvatanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske vrste i raznovrsnosti ljudskog roda; Jednakost mogućnosti; Pristupačnost; Jednakost muškaraca i žena; Poštovanje razvijajućih kapaciteta djece s invaliditetom i poštovanje prava te djece da očuvaju sopstveni identitet.

Kome je namijenjen?

Iako je izradu portala pokrenulo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, on je namijenjen svima koji žele saznati nešto više o osobama s invaliditetom, njihovim pravima i mogućnostima. S toga je on otvoren svima koji zastupaju pristup zasnovan na ljudskim pravima. 
Portal je usmjeren ka pojedincima s invaliditetom, kako bi pronašli informacije bitne za njih, dobili pravni savjet ili besplatnu pravnu pomoć. Na taj način će povećati samopouzdanje za aktivniju borbu za ostvarivanje svojih ljudskih prava. Portal je mjesto na kojem organizacije osoba s invaliditetom prezentuju svoje aktivnosti i poboljšavaju komunikaciju sa svojim ciljnim grupama.

Otvorenost portala se ogleda i u mogućnosti da domaći i strani donatori, koji finansiraju projekte iz oblasti invalidnosti, prezentuju svoje programe kako bi bili dostupniji organizacijama osoba s invaliditetom, kao i da se oni upoznaju sa radom, aktuelnim potrebama i razvojnim planovima tih organizacija.

Na kraju, informacije sa portala imaju za cilj da podignu nivo svijesti ukupne javnosti o pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom, smanje broj i nivo predrasuda i stereotipa i da povećaju stepen tolerancije na različitosti. Nadamo se da prepoznajete mogućnosti portala koji je pred vama i da ćete se aktivno uključiti u njegovo razvijanje, kako u dijelu prezentacija pojedinaca, tako i zajedničkih stranica portala.

sreda, 11 april 2018 09:02

Impressum

Koordinatorka:

Marina Vujačić; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 069/385-976

 

Urednici:

Aleksandra Pavićević

Anđela Miličić

 

Administrator:

Kristian Camaj

Marina Vujačić 

 

Pravno savjetovalište (čat putem portala): 

Dragana Sokić

Nada Glušac 

 

Vlasnik:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Adresa: Rista Dragićevića 7, zgrada "Šajo", IV/1/125 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Kontakt telefon: 020/265-650 067/801-761

site: http://umhcg.com/

sreda, 11 april 2018 09:01

Uslovi korišćenja

DISABILITYINFO.me vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja portala pod uslovima koji se navode u daljem tekstu.

Svakim pristupom portalu DISABILITYINFO.me ili bilo kom njegovom dijelu smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih veb strana, kao i da ih u cjelosti prihvata.

AUTORSKA PRAVA

DISABILITYINFO.me polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava DISABILITYINFO.me portala i podložno je tužbi.

DISABILITYINFO.me će odmah razmotriti primjedbe posjetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povrijeđeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće skinuti sa portala.

Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

DISABILITYINFO.me portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetilaca portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, DISABILITYINFO.me neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

 

REGISTROVANI KORISNICI

Registrovanjem na DISABILITYINFO.me portalu korisnik je obavezan da prođe postupak registracije, unese istinite podatke, te odabere korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. DISABILITYINFO.me ne može odgovarati za neovlašćeno korišćenje naloga, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

DISABILITYINFO.me zadržava pravo da ukine ili da uskrati mogućnost korišćenja korisničkog naloga i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

 

DISABILITYINFO.me ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan.

 

OBAVEZE KORISNIKA

Korisnicima DISABILITYINFO.me portala strogo je zabranjeno:

 • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće domaće i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način

 • obavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima

 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica

 • objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

 • objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane

 • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične kompjuterske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme

 • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca portala i korisnika

 

KOMENTARI POSJETILACA
Kada je riječ o interaktivnim sadržajima (komentarima posjetilaca), DISABILITYINFO.me zadržava pravo da ne objavi sljedeće sadržaje: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi, po osnovu invaliditeta i psovke, direktne prijetnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, pornografske, politički ekstremne i uvrjedljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom.

DISABILITYINFO.me ne odgovara za komentare posjetilaca.
Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja.

Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima.

Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni.

Redakcija DISABILITYINFO.me zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.

 

LINKOVI NA DRUGE VEB STRANICE

DISABILITYINFO.me ne snosi odgovornost za sadržinu povezanih veb stranica.

OGLAŠAVANJE
DISABILITYINFO.me nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posjetioca portala i oglašivača.

IZMJENE I DOPUNE
DISABILITYINFO.me može u svako doba izmijeniti i dopuniti Uslove.

Vlada Crne Gore je na današnji datum, 23. oktobra 2013. godine usvojila Akcioni plan prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Akcioni plan je usvojen nakon dva mjeseca isteka roka za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi, koji je propisan kao obaveza u Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata iz 2008. godine, dakle roka koji je Vlada postavila kako sebi, tako i drugima.

Ni posle dvije godine  nijedan objekat, od 13 "prioritetnih" planiranih za prilagođavanje, do danas, nije prilagođen. Gdje je odgovornost za loše planiranje i lošu primjenu, odnosno za probijanje svih rokova?

Prošle godine je najveći dio novca zbog trezorskog načina poslovanja vraćen u budžet, dok su i dalje nepristupačne i bolnice i fakulteti i sudovi. To isto će se vjerovatno desiti i ove godine. Da li je moguće da nadležni nijesu u stanju za dvije godine prilagoditi 13, objekata, pa čak ni tri koja su posebno izdvojili kao "najprioritetnija za prilagođavanje"?

U Akcionom planu za poglavlje 23 definisana je mjera: "Nastaviti sa obezbjeđivanjem pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti prema Akcionom planu prilagođavanja 13 prioritetnih objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za 2014." U indikatoru se navodi "broj i naziv objekata kojima je omogućen pristup", te da će se nastaviti s obezbjeđivanjem pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi prema Akcionom planu prilagođavanja 13 prioritetnih objekata, nakon prilagođavanja TRI OBJEKTA koja je planirano da budu realizovana u decembru 2015. godine.

Dakle, Vlada u prvom polugodišnjem izvještaju o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje - Pravosuđe i temeljna prava, koji je 09. jula, 2015. usvojila na sjednici, navodi da će se prilagođavanje nastaviti prema Akcionom planu, i to onom koji je trebao biti realizovan do kraja 2014. godine.

Jedan od tri planirana objekta za prioritetno prilagođavanje u prvom roku je Skupština Crne Gore, institucija u kojoj nam garantuju prava, a kad treba da ih ispoštuju pronalaze opravdanja. Prošla je 2014. iz Skupštine su sebi postavili nove rokove, pa je tako bio aktuelan onaj u aprilu, pa avgustu, pa oktobru, da bi sada Skupština naznačila da će to biti decembar 2015.

Dok se u Evropi svake godine daje nagrada za najpristupačniji grad, možda jedino nedostaje "malo kreativnosti" pa da nadležni organi osmisle neki događaj za obilježavanje dvije godine od usvajanja Akcionog plana i tako nas ohrabre kako rade analize sedan godina od usvajanja zakona, kako tri godine sprovođe Akcioni plan za prilagođavanje 13 objekata, kako još treba da se strpimo i sačekamo.  Možda bi nadležni trebali da se sjete da treba i da živimo. Da li je neko u ovoj državi svjestan šta bi se desilo ukoliko bi osobe s invaliditetom iskoristile pravne mehanizme zaštite? Šta bi se desilo s institucijama i do kada bi bile blokirane s radom? Da li treba da se ponovi neki od scenarija iz Amerike, kada su amerikanci s invaliditetom puzeći "osvojili" Stejt Dipartment i tako se izborili za svoje pravo? Ili je možda ovo napredak u evropskim integracijama kojeg mi nijesmo svjesni?

Marina Vujačić

Povodom saopštenja za javnost Univerziteta Crne Gore, o kojem smo se upoznali iz medija, napominjemo sledeće:

UMHCG je već nakon prvog upisnog roka obavijestio UCG i Ministarstvo prosvjete o problemu na koji su naišli potencijalni studenti s invaliditetom prilikom predaje dokumenata za upis, pa iznenađuje da o prvoj konkretnoj i javnoj informaciji o "traženju rješenja" od strane UCG u saradnji s Ministarstvom prosvjete budemo obaviješteni preko medija i to nakon što smo se oglasili saopštenjem za javnost.

Univerzitet Crne Gore je u svom saopštenju naveo načine na koje podržava studente s invaliditetom, što je UMHCG uvijek javno isticao i pohvaljivao.

Javna reakcija UMHCG bi ovog puta izostala da smo u roku od dva mjeseca, od prvog upisnog roka do kraja trećeg upisnog roka dobili bilo kakvu konkretnu informaciju koja bi nagovještavala rješenje problema. Međutim, uprkos našim inicijativama i dopisima koji su i ranije upućeni Univerzitetu i Ministarstvu prosvjete jedina pisana informacija je proslijeđena članovima Savjeta za brigu o licima s invaliditetom, nakon što je član Skupštine UMHCG Milenko Vojičić i na Savjetu tražio odgovor za navedeni problem, nakon čega je Ministarstvo prosvjete u mejlu naglasilo da očekuje da će Univerzitet riješiti pitanje upisa po principu afirmativne akcije.

Ne stoji činjenica, kako naglašava UCG, da je "princip afirmativne akcije prema vulnerabilnim grupama prepoznat u zakonu", a da "način njegovog sprovođenja nije u potpunosti preciziran, naročito ne pri upisu", jer Zakon jedino i prepoznaje princip afirmativne akcije prilikom upisa osoba s invaliditetom, ne i drugih vulnerabilnih grupa i to samo prilikom upisa, na osnovne i specijalističke studije.

Upravo je cilj afirmativne akcije izjednačavanje mogućnosti i preduzimanje posebnih mjera u cilju ravnopravnosti onih koji su u neravnopravnom položaju, pa samim tim se ne može desiti, kako su istakli iz UCG, da"princip afirmativne akcije ugrozi princip ravnopravnosti "

Ne treba zaboraviti da je Zakon o visokom obrazovanju usvojen u oktobru prošle godine, pa je bilo dovoljno vremena da se i prije upisnih rokova definišu bliži uslovi i način sprovođenja afirmativne akcije, što ne bi izazvalo već učinjenu nepravdu, neizvjesnost i pretrpjeli strah i stres od strane kandidata za upis, koji su osobe s invaliditetom.

Zato očekujemo da ćemo, kao organizacija koja zastupa osobe s invaliditetom i zalaže se za njihovu ravnopravnost i u procesu obrazovanja biti konsultovani prilikom pronalaženja rješenja za upis osoba s invaliditetom i definisanja podzakonskog akta.  

 

Takođe podsjećamo, da je na sjednici Vlade od 20. avgusta ove godine usvojena Odluka o statusnoj promjeni organizacionih jedinica, pa je na taj način Filozofski fakultet podijeljen na Filozofski i Filološki fakultet, dok su se Farmaceutski i Fakultet primijenjene fizioterapije pripojili Medicinskom fakultetu.

U Odluci koju je usvojila Vlada (http://www.gov.me/sjednice_vlade/123, tačka 25.1.) u članu 6 piše da će ova dva fakulteta početi s radom nakon dobijanja licence. Da bi neka organizaciona jedinica dobila licencu za osnivanje i obavljanje djelatnosti, neophodno je da pored ostalih ispuni i uslov koji se tiče nesmetanog pristupa za osobe s invaliditetom (član 23, stav 1, tačka 3), što je jedan od ciljeva visokog obrazovanja (član 2, stav 1, tačka 6).

Ustanova može da obavlja djelatnost i vrši upis studenata kad Ministarstvo prosvjete utvrdi da ustanova ispunjava uslove propisane Zakonom i donese rješenje o licenciranju, pa očekujemo da će Ministarstvo prosvjete i navedene organizacione jedinice UCG učiniti sve da, u što kraćem roku, visoko obrazovanje bude dostupno svim licima, a ne ograničeno i onemogućeno po osnovu invaliditeta.

U suprotnom, ukoliko se, u najkraćem, ne preduzmu konkretne radnje u cilju prilagođavanja ovih ustanova, UMHCG će iskoristiti mogućnosti koje pruža crnogorski pravni sistem u zaštiti prava osoba s invaliditetom.

Marina Vujačić,

Izvršna direktorica UMHCG

Organizacija Otvorena vrata (The Open Doors) objavila je rezultate svog istraživanja o iskustvu odraslih putnika s invaliditetom na putovanjima avionom u Americi koje je realizovala  2015. godine. Istraživanja pokazuju da su aviokompanije i aerodromi poboljšali uslove za putnike s invaliditetom, iako i dalje postoje značajne prepreke. U izvještaju, koji pokriva sve putne sektore od restorana i gostoprimstva do avionskih letova, navodi  se da je među  osobama s invaliditetom koje su putovale avionom čak 72% naišlo na značajne prepreke na letovima (2005. godine je taj procenat bio 84%), dok je 65% naišlo na prepreke na aerodromima (u 2005. godini je taj procenat bio 82%).

 

Prepreke sa kojima se putnici korisnici kolica suočavaju na letovima su brojni, međutim, danas vam predstavljamo novinu koja može učiniti njihove buduće letove doživljajem koji će pamtiti u najboljem svijetlu! Avionska sjedišta koja je razvila britanska dizajnerska kuća "PristmanGud" riješiće brojne probleme na letovima za putnike koji su korisnici kolica. Sjedište nazvano "Air Access" potencijalno može da se instalira na svako mjesto uz središnji prolaz u avionu. Evo šta to znači:

 • Bilo bi više sjedišta za putnike s invaliditetom koji putuju u grupi mogli bi da sjede pored svojih saputnika, naročito u širokotrupnim avionima (avioni sa dva prolaza između sjedišta).
 • Upotreba toaleta postaje beskrajno pojednostavljena, jer sve što je potrebno je da se sjedište otključa i da se provoza kroz prolaz do toaleta.
 • Podloga sjedišta može da se skida, tako da putnici sa povredom kičmene moždine i sličnim stanjima mogu da sjede na svojim specijalno dizajniranim jastucima za maksimalnu udobnost tokom leta.
 • Sjedište je u unutrašnjosti aviona i bilo ko može da sjedi na tom sjedištu kada nije u upotrebi od strane putnika s invaliditetom.

Sjedište "Air Access" se sastoji od dva elementa: odvojivih kolica u kojima se putnici mogu lako prevesti u avion i iz aviona, i fiksnog okvira sjedišta u avionu. Odvojiva kolica imaju točkove koji se mogu okretati 360 stepeni, tako da može lako da sklizne u fiksni dio sjedišta i sigurno zaključa. Izgleda baš kao obično avionsko sjedište. Na kraju leta, odvojiva kolica se otključavaju od sigurnosnog okvira, i putnik izlazi iz aviona jednako lako kao što je i ušao.

 

Na video snimku ispod teksta pogledajte kako to izgleda!

 

Izvor: portaloinvalidnosti.net 

Pripremila: Ivana Bogdanović

Strana 4 od 5

Back to top