19 april 2018
nedelja, 24 april 2016 19:51

Inclusion Europe: Ne tražimo nemoguće - Ljudska prava su za sva ljudska bića

Postavio/la 
Ocijenite ovaj tekst
(0 glasova)

 

 

 

Svako ima pravo da bira gdje i sa kim će da živi i da se uključi u zajednicu. Ipak, skoro 1,2 miliona ljudi širom Evrope lišeni su ovog osnovnog ljudskog prava i dalje žive u institucijama, otuđeni od ostatka društva. Zadržavanje ljudi u institucijama predstavlja kršenje ljudskih prava. Stanovnici/korisnici ustanova nemaju nikakvu privatnost ili lični prostor i ne mogu da donose sopstvene odluke. Oni nemaju slobodu da prave svakodnevne izbore, kao na primjer, kada i šta da jedu, kada da spavaju ili sa kim da provode svoje vrijeme.

Deinstitucionalizacija je neophodan korak u borbi protiv segregacije osoba s invaliditetom, ali to je samo prvi korak da se osigura njihovo uključivanje u zajednicu. Efikasan prelazak iz institucionalizacije na život u zajednici je fundamentalno važan kako bi se osigurao samostalan život. Ovo bi trebalo da obuhvati reviziju propisa koji oduzimaju osobama s invaliditetom njihovu poslovnu sposobnost i stavljaju ih pod starateljstvo. Pateći od doživotnog uticaja institucionalizacije, ljudima koji su bili zatvoreni u institucijama potrebna je odgovarajuća podrška, usluge i realne mogućnosti da žive svoje živote nezavisno. Međutim, samostalni život nije moguć bez priznavanja jednakosti sa drugima pred zakonom.

Ovog utorka u Ženevi, u okviru 15. sjednice, Komiteta Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom održan je i Dan generalne rasprave po osnovu člana 19. UN Konvencijom: pravo na samostalan život i život u zajednici. Cilj ove manifestacije koja je okupila stručnjake iz akademske zajednice i civilnog društva, bio je da se razgovara o praznini u sprovođenju prava na samostalan život i uključivanje u zajednicu i da razmijene standardi za samostalan život. Diskusija će pomoći članovima Odbora da obrazlože Opšti komentar o članu 19. Kao što se može pročitati u našem mišljenju, Inkluzivna Evropa se zalaže za uključivanje u zajednicu svih osoba s invaliditetom. Možemo osigurati samostalan život za sve, samo kroz razvoj mnogo potrebnih alternativa u zajednici u skladu sa potrebama i željama svakog pojedinca.

Senada Halilčević, predsjednica Evropske platforme samozastupnika (EPSA) i potpredsjednica Inkluzivne Evrope, je pozvana od strane CRPD odbora da učestvuje u panelu u vezi sa raspravom po pitanju deinstitucionalizacije i usluga u zajednici. Ona se obratila dvostruko – u sopstveno ime i interesu Inkluzivne Evrope oko glavnih problema u vezi sa primjenom člana 19 Konvencije, i zalagala se za jednake mogućnosti osoba s intelektualnim oštećenjima.

U uvodnom dijelu je rekla nešto o ličnom iskustvu:

“Provela sam najveći dio svog života u različitim institucijama. Institucije su bile sav moj svijet. Ali život u institucijama se ne može nazvati životom. Život u institucijama znači odvajanje od ostalih ljudi i poniženje.

Ono što me najviše ljuti jeste što nijesam imala slobodu da donosim svoje odluke i da biram svoj način života. Trebalo mi je mnogo vremena i podrške da postignem samostalnost.”

"Obrazovanje i zapošljavanje su ključni za samostalan život. Mi svi treba da zahtjevamo da se UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom sprovodi u svakoj zemlji. Postojeći zakoni moraju da se promjene u skladu sa UN Konvencijom ", nastavila je Senada, kada je upitana o hitnim postupcima koji su potrebni kako bi se osigurao samostalan život. Zaista, biti zaposlen je ključni korak ka samostalnom životu. Većini osoba s invaliditetom koje su živjele u ustanovama nije bio dozvoljen pristup obrazovanju ili su dobile neadekvatno obrazovanje u specijalnim školama, sprječavajući ih da dobiju relevantne kvalifikacije kako bi našle posao. Kao što je istakla potpredsjednica Inkluzivne Evrope, "U specijalnim školama uglavnom se stiču zanimanja koja niko na otvorenom tržišta rada ne treba. Specijalne škole odvojaju osobe s invaliditetom od svojih vršnjaka, sa veoma malim mogućnostima za lični razvoj i nezavisnost u budućem životu. "

Ističući perspektive i iskustva osoba s intelektualnim invaliditetom, Senada Halilčević je podsjetila da niko ne treba da bude ostavljen van puta ka punoj nezavisnosti. Osobama sa težim invaliditetom treba da budu pružene iste mogućnosti. Način na koji društvo i pružaoci usluga vide i tretiraju osobe s intelektualnim oštećenjima, treba da se promijeni. Usluge podrške treba da osnaže osobe s intelektualnim invaliditetom i daju im slobodu da izraze svoje mišljenje i želje. Niko ne može biti istinski nezavisan ako mu onemoguće da samostalno odlučuje, ako mu onemoguće pristup redovnim javnim uslugama, upravljanje sopstvenim novcem, ili zapošljavanje.

Njeno svjedočenje savršeno ističe značaj pravog prelaska s institucionalnog na život u zajednici:

"Mnoge osobe s intelektualnim oštećenjima i dalje zavise od institucija, službi za podršku i roditelja. Samozastupnici se žale da službe za podršku i osoblje još uvjek imaju previše kontrole nad njima. Oni često ne poštuju mišljenje i želje samozastupnika. To je zato što stari načini razmišljanja, uobičajeni za institucije, su i dalje prisutni u servisima podrške. Iako  proces transformacije ustanova u servise podrške za život u zajednici predstavlja pozitivan korak naprijed, moramo biti veoma oprezni. Umjesto velikih institucija, možemo završiti sa hiljadama malih "stanova i apartmana" u zajednici u kojoj ljudi i dalje nemaju slobodu da naprave izbor."

Konačno, Senada Halilčević je naglasila da osobe s invaliditetom treba da budu aktivno uključene u planiranje, sprovođenje i praćenje deinstitucionalizacije projekata i u planiranju usluga u zajednici kako bi se podstakle značajne promjene: "Mi, takođe, treba da budemo oni koji učestvuju u kreiranju politika aktivno u našim zajednicama, tako da možemo biti generacija koja ostavlja mogućnost drugim generacijama da žive samostalno."

 

Pripremile i prevele: Hajdana Simović i Marina Vujačić

Izvor: Inclusion Europe

Pročitano 1286 puta Posljednja izmjena nedelja, 24 april 2016 19:59
Ulogujte se da bi komentarisaliLogin to post comments

DisabilityINFO aplikacije

Video nedjelje

Posjetioci i posjetiteljke

Ko je na mreži: 61 gostiju i nema prijavljenih članova