20 jun 2018
subota, 05 maj 2012 04:00

Šta je to asistivna tehnologija?

Postavio/la  Marin
Ocijenite ovaj tekst
(1 Glas)

Izvod iz dokumenta „Asistivne tehnologije i njihova funkcija u obrazovanju djece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom“, autora mr Danijele Vuković.

Pod asistivnim tehnologijama podrazumijeva se svaki proizvod, dio opreme ili sistem, bez obzira da li se upotrebljava u izvornom obliku, modifikovan ili prilagođen, koji se koristi da bi se povećale, održale ili poboljšale funkcionalne mogućnosti osoba sa invaliditetom.(Encyclopedia of Disability, 2006)

Pod asistivnim tehnologijama, odnosno pomagalima podrazumijevaju se pomagala za kretanje, pijre svega kolica, štake, hodalice, a takođe i kompjuteri, prilagođene tastature, ekrani, miševi, različiti programi, knjige za osobe oštećenog vida i drugo.

Važno je, ipak, naglasiti da svaki predmet koji nas okružuje može biti upotrijebljen kao pomagalo, ukoliko njegova originalna ili modifikovana namjena omogućava bolje  funkcionisanje osobe. To ne moraju biti skupi uređaji, već i različite fotografije, karte, geometrijski oblici,  čak i igračke.

Asistivne tehnologije i pomagala omogućavaju osobama koje ih koriste veći stepen nezavisnosti i samostalnosti, bogatiji i aktivniji život. Takođe im omogućavaju pristup sadržajima koji bi im bili potpuno nedostupni ili teško dostupni bez upotrebe pomagala.

Osim različitih namjenski osmišljenih i konstruisanih proizvoda, opreme ili programa, kao i nenamjenskih proizvoda (čija osnovna namjena nije da se koriste kao pomagalo - na pr. kuhinjski tajmeri koji se koriste da bi se označio završetak neke aktivnosti, igračke, geometrijski oblici i sl.), primjena asistivne tehnologije i različitih pomagala neminovno zahtijeva i pomoć druge osobe.

Univerzalni dizajn proizvoda, pored namjene za široku upotrebu, smanjuje mogućnost izdvajanja osoba po osnovu smetnji i invaliditeta. Već ugrađena kosa ravan na prilazu ili u objektu, lift ili gelender pored stepenica, šira vrata, nisko postavljeni prekidači za svijetlo itd. predstavljaju funkcionalno pripremljen prostor kroz koji mogu svi nesmetano da se kreću, bilo da koriste kolica, neko pomagalo za kretanje ili ne. Benefit od ovakvog dizajna imaju svi.

Univerzalnim dizajnom se prevazilazi još jedan aspekt sa koga se mogu posmatrati prepreke u komunikaciji i nerazumevanju potreba osoba s invaliditetom.

Pročitano 8886 puta Posljednja izmjena utorak, 23 april 2013 18:09
Ulogujte se da bi komentarisaliLogin to post comments

DisabilityINFO aplikacije

Video nedjelje

Posjetioci i posjetiteljke

Ko je na mreži: 82 gostiju i nema prijavljenih članova